You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Information on Covid-19 in serveral languages

Please find links to information on Coronavirus from the Danish authorities.

Oprettet: 25.03.20 / Redigeret 01.12.20

DAN: Har du selv, eller en du kender, brug for information om coronavirus på andre sprog end dansk? Så kan du finde og give hjælp ved at klikke på link til de til forskellige sider med oversættelser neden for. 

ENG: Are you - or someone you know - in need of information on coronavirus in other languages than Danish? If so - you may find and provide help by clicking on the links to various websites with translated materials below.

CORONAVIRUS/COVID-19 IN DENMARK

DAN: På myndighedernes overordnede website - coronasmitte.dk - finder du underside coronasmitte.dk/en, som indeholder nyheder samt aktuelle informationer, anbefalinger og regler på engelsk .

ENG: On the Danish authorities general website - coronasmitte.dk - you will find the subsite coronasmitte.dk/en with news and current information, rules and regulations in English.

Information fra Sundhedsstyrelsen / Information from The Danish Health Authority 

DAN: Opdaterede retningslinjer og information på engelsk og andre sprog om Covid19/Coronavirus.

ENG: Updated guidance and information in English and other languages on Covid19/Coronavirus.  

Information på flere andre sprog end engelsk / Information in other languages than English.
DAN: Generel information om retningslinjer, forebyggelse m.v. 

ENG: General information on guidelines, prevention etc. 

Oversatte materialer fra Udlændinge og Integrationsministeriet
Translated materials from the Danish Ministery of Immigration and Integration

DAN: 
Gode råd, film, pjecer mv. på arabisk, farsi, dari, polsk, tyrisk, urdu, kurdisk, somali og tigrinya.

ENG: Good advice, film, folders etc. in Arabic, Farsu, Dari, Polish, Turkish, Urdu, Kurdish, Somal and Tigrinya.

Gode råd på 16 sprog / Good advice in 16 languages

DAN: Plakater med gode råd fra Sundhedsstyrelsen om, hvordan man beskytter sig mod coronavirus/COVID-19, på dansk, arabisk, engelsk, farsi, færøsk, grønlandsk, kurdisk, polsk, somali, tigrinya, tyrkisk og urdu.

ENG: Posters with good advice from the Danish Health Authorities on how to protect yourself against coronavirus/COVID-19 in Danish, Arabic, English, Farsi, Faroese, Greenland, Kurdish, Polish, Somali, Tigrinya, Turkish and Urdu.

Oversættelser og lydfiler / Translations and sound files

DAN: Link til Indvandrermedicinsk Kliniks hjemmeside med udvalgte tekster og lydfiler fra Sundhedsstyrelsen på diverse sprog.

ENG: Link to website from "Indvandrermedicinsk Klinik" with selected texts and sound files from the Danish Health Authories in various languages.

Oversættelser via nettet / Online translations

DAN: Vær også opmærksom på muligheden for hjælp via internettet, f.eks. gennem Google Translate.

ENG: Please also be aware of the possibility of translations via the Internet - for example on Google Translate.