You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Mulighed for bolig ved behov for isolation

Hvis du ikke har mulighed for at isolere dig i eget hjem, kan du være i målgruppen for at få tilbudt et frivilligt isolationsophold udenfor hjemmet.

Det er kommunen, som sammen med dig vurderer, om du kan få tildelt en isolationsbolig.

Følgende grupper kan tildeles et isolationsophold:

 • Borgere der er konstateret smittet med Covid-19
 • Borgere der er i risiko for at være smittet og afventer resultat af test (f.eks. hvis du har symptomer på Covid-19)
 • Borgere, der anses for at være nære kontakter til smittede (f.eks. hvis du har været sammen med en person som efterfølgende viser sig at være smittet)
 • Personer der ikke kan transportere sig til egen kommune på en sikker måde ift. smittespredning.
 • Indrejsende fra udlandet til Danmark
 • Personer, som ikke har bopæl, men som opholder sig midlertidigt i Danmark (f.eks. turister) og som under opholdet er i risiko for at være smittet og afventer resultat af test eller som under opholdet testes positiv for Covid-19.

Børn og unge under 18 år kan kun visiteres til en bolig ifølge med en voksen fra samme husstand.

Du kan være i målgruppen for et isolationsophold udenfor hjemmet, hvis du:

 • Bor sammen med mange mennesker i en bolig, hvor du ikke har nogen mulighed for at have dit eget værelse og derfor ikke kan holde tilstrækkelig afstand til de andre i din husstand (2 meter)
 • Bor sammen med en eller flere personer, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved Covid-19, som du ikke kan holde sikker afstand til
 • Bor sammen med personer, som har svært ved at forstå og dermed følge anbefalingerne om, at du skal være isoleret – f.eks. på grund af demens eller andre kognitive funktionsnedsættelser.

Isolationsboligerne er placeret på en central adresse i Viborg Kommune.

Viborg Kommune tilbyder transport til borgere, der er visiteret til et ophold på en isolationsfacilitet, hvis borgeren ikke selv har mulighed for at transportere sig.

Du må ikke forlade stedet, mens du er i isolation og heller ikke modtage besøg udefra. Du vil modtage tre daglige måltider i perioden, hvor du er isoleret.

For enkelte personer i målgruppen (f.eks. personer der rejser til Danmark fra udlandet) kan der forekomme egenbetaling for isolationsopholdet.

Du kan læse mere om selvisolation og isolationsophold på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Kontakt kommunen

Du skal selv tage kontakt til kommunen ved at ringe:

 • Hverdage mellem 08.00 - 15.00 på telefonnummer 87 87 61 21
 • Hverdage mellem 15.00 - 08.00, i weekender og på helligdage på telefonnummer 24 94 13 16.