You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Status på vaccination mod Covid-19

Vaccinationen mod Covid-19 er godt i gang i Viborg Kommune. Her kan du se seneste nyt.

Status den 25. februar 2021:

For tiden er der gang i vaccinationen af:

  • Borgere, der er 85 år og derover,
  • Borgere, der er 65 år og derover, og som både modtager praktisk hjælp og personlig pleje,
  • Borgere, der er særligt sårbare,
  • Kommunens frontpersonale på sundheds-, ældre- og socialområdet.

Store vaccinedag den 26. februar

Den 26. februar 2021 bliver en travl dag på blandt andet vaccinationscenteret i Viborg. Dagen kommer til at fungere som en test af, hvor mange der kan vaccineres på en dag. Man vil derfor kunne opleve høj aktivitet og mange mennesker i vaccinationscenteret.

Personale fra Viborg Kommune hjælper, ligesom tidligere, til på parkeringspladsen og i vaccinationscenteret, hvor de samarbejder med Region Midtjyllands personale og beredskabet om at få borgerne til og fra vaccination.

Brug for hjælp til kørsel?

Når man som borger har modtaget invitation til vaccination, er det muligt selv at booke en tid til vaccine på www.vacciner.dk, hvis man har mulighed for selv at transportere sig til vaccinationscenteret.

Borgere, der har brug for hjælp til kørsel og booking af tid til vaccine, kan kontakte Visitation Sundhed og Omsorg på hverdage på telefon 87 87 61 00.

Tilbuddet om hjælp til kørsel gælder for:

  • Borgere på 85 år og derover,
  • Borgere på 65 år og derover, som både modtager praktisk hjælp og personlig pleje
  • Borgere, der er særligt sårbare

Læs mere om hjælp til kørsel og booking af tid.

Sådan bestiller du tid til vaccination

Hvis du har fået besked om, at du kan booke tid til vaccination, kan du booke tid med NemId på www.vacciner.dk.

Har du eller din pårørende ikke NemID, kan du få hjælp til at bestille tid til vaccination hos Region Midtjylland på:
Tlf. 70 23 24 15 / Hverdage kl. 8-19 / Alle andre dage kl. 9-17.

Læs mere på Region Midtjyllands hjemmeside om vaccination:
Vaccination mod Covid-19 - Region Midtjylland (rm.dk)

Se også "Har du spørgsmål om vaccination?"

/ Kommunikation

Plan for vaccination

Ældre borgere og plejepersonale først

I første omgang bliver vaccinen tilbudt til plejehjemsbeboere, sundheds- og plejepersonale samt borgere på 65 år og derover, som både modtager praktisk hjælp og personlig pleje. Dernæst bliver vaccinen tilbudt til borgere på 85 år og derover samt borgere, der er særligt sårbare.

Øvrige borgere

I takt med at vi får leveret flere vacciner i løbet af 2021, vil flere borgere blive tilbudt vaccination mod Covid-19.

Det er Sundhedsstyrelsen, der definerer de målgrupper, der vaccineres. Aktuelt arbejdes der med 12 målgrupper. Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du får besked via borger.dk og e-Boks fra Sundhedsstyrelsen, når det bliver din tur til at blive vaccineret. Hvis du er fritaget for digital post, får du et brev med posten.

Vaccinationscenter

I Viborg Kommune har Region Midtjylland oprettet et vaccinationscenter samme sted som det nuværende testcenter, nemlig ved den tidligere Viborg Handelsskole på adressen:

  • Vaccinationscenter Viborg, Vinkelvej 20, 8800 Viborg.

Fakta om vaccination mod Covid-19

Vaccination mod Covid-19 bidrager til at mindske smittespredningen af coronavirus i samfundet. Det er dog vigtigt, at vi fortsat holder fast i at overholde de generelle råd om god håndhygiejne og afstand.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse om vaccinationsindsatsen mod Covid-19. Du har også fået et brev i din e-Boks eller postkasse fra Sundhedsstyrelsen med generel information om vaccination.

Vaccination mod Covid-19 er både gratis og frivillig.