You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Status på vaccination mod Covid-19

Vaccinationen mod Covid-19 er godt i gang i Viborg Kommune. Her kan du se seneste nyt.

Status den 29. juni 2021:

Denne side opdateres næste gang midt i august 2021 på grund af sommerferie. Vi henviser til Region Midtjyllands hjemmeside og Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Vaccinationstal for befolkningen i Viborg Kommune

Du kan følge de aktuelle tal for vaccination i Viborg Kommune hos Statens Serum Institut eller på tv2.dk

Vaccinationstal for Viborg Kommune opgjort den 29. juni 2021:

Første vaccination

Færdigvaccinerede

 56,8 %

32,5 %

Vaccination af nye målgrupper

Der bliver løbende inviteret nye målgrupper til vaccination. I løbet af juli og august bliver målgruppe 10d3 (25-29-årige og 35-39-årige), 10d4 (30-34-årige) og 11 (12-15-årige) inviteret.

Booking af tid til vaccination

I Region Midtjyllands bookingsystem er det muligt at se vaccinationstider tre-fire uger frem i tiden. Man kan booke på tværs af kommunegrænser. Tider til vaccination kan bookes på hjemmesiden vacciner.dk.

Venteliste til restvaccine

Alle borgere, der endnu ikke er vaccineret mod Covid-19, kan dagligt inden kl. 11 skrive sig op til en restvaccine fra vaccinestederne i Region Midtjylland. Læs mere om ventelisten på Region Midtjyllands hjemmeside.

Udenlandske arbejdstagere

Udenlandske arbejdstagere med og uden dansk sygesikring, diplomater og udenlandsdanskere bosat i og uden for EU/EØS, Schweiz og Storbritannien kan ikke selv booke tid til vaccination i bookingsystemet på vacciner.dk.

I stedet kan disse borgere registrere sig på Region Midtjyllands hjemmeside i takt med, at deres aldersgruppe er prioriteret til vaccination. Herefter bliver borgerne ringet op med henblik på at sikre, at de opfylder kravene for vaccination (ophold i Danmark i min. 30 dage og vaccination tidligst efter 14 dages ophold). Der tilbydes vaccination til borgere uden CPR-nummer i Odder, Silkeborg, Randers, Aarhus Nord og Holstebro. Læs mere på Region Midtjyllands hjemmeside.

Mulighed for hjemmevaccination

Der bliver fortsat tilbudt hjemmevaccination til borgere, der ikke har mulighed for at komme til vaccinationscenteret. Er du i tvivl om, hvorvidt du er i målgruppen for hjemmevaccination, kan du kontakte Visitation Sundhed og Omsorg.

/ Kommunikation

Plan for vaccination

Sundhedsstyrelsen har fastlagt en prioriteringsrækkefølge for tilbud om vaccination mod COVID-19. Aktuelt arbejdes der med 11 målgrupper. Se vaccinationskalender på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du får besked via borger.dk og e-Boks fra Sundhedsstyrelsen, når det bliver din tur til at blive vaccineret. Hvis du er fritaget for digital post, får du et brev med posten.

Vaccination mod Covid-19 er både gratis og frivillig.