You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Status på vaccination mod Covid-19

Vaccinationen mod Covid-19 er godt i gang i Viborg Kommune. Her kan du se seneste nyt.

Status den 4. maj 2021:

Viborg Kommunes vaccinationstal (opgjort den 3. maj 2021)

I Viborg Kommune er 25,0 procent af befolkningen påbegyndt vaccination, og 12,5 procent er færdigvaccinerede.

Hjemløse og udsatte borgere

Den 6. maj 2021 opstartes vaccination af hjemløse og udsatte borgere på herberger og varmestuer i Viborg Kommune.

Vaccination af beboere på længerevarende botilbud på socialområdet

Beboere på 23 ud af 25 botilbud på handicap- og psykiatriområdet er blevet tilbudt vaccine. Langt de fleste tog imod tilbuddet og er nu færdigvaccinerede.

Beboere, som ikke blev vaccineret i første omgang og nye beboere i de botilbud, der er omfattet, kan nu tilmeldes til vaccination i vaccinationscentret i Viborg. Viborg Kommune foretager tilmeldingen.

Vaccination af medarbejdere i målgruppe 4 – særligt kritiske områder

Medarbejdere i særligt kritiske funktioner (målgruppe 4) har i en længere periode afventet en plan for vaccination. Det er besluttet, at der ikke vaccineres med vaccinen fra AstraZeneca.

På den baggrund har Sundhedsstyrelsen meldt nye kriterier ud for, hvilke medarbejdere der er omfattet af målgruppe 4 i den reviderede vaccinationsplan.
Læs mere om visitationen af målgruppe 4 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Viborg Kommune har visiteret den første gruppe af medarbejdere efter de nye, skærpede kriterier.

De medarbejdere, der allerede har fået første stik med AstraZeneca, modtager 12 uger efter et tilbud om andet stik med en af de andre godkendte vacciner. De første medarbejdere modtager andet stik i uge 18.

Vaccination af nye målgrupper

Der bliver løbende inviteret nye målgrupper til vaccination. I løbet af uge 18 forventes det, at de ældste borgere i aldersgruppen 60-64 år modtager invitation til vaccination.

Booking af tid til vaccination

I Region Midtjyllands bookingsystem er det muligt at se vaccinationstider tre-fire uger frem i tiden. Man kan booke på tværs af kommunegrænser. Tider til vaccination kan bookes på hjemmesiden vacciner.dk.

Venteliste til restvaccine

Alle borgere, der endnu ikke er vaccineret mod Covid-19, kan dagligt inden kl. 11 skrive sig op til en restvaccine fra vaccinestederne i Region Midtjylland. Borgere, der har fået en invitation til vaccination, bliver prioriteret først. Læs mere om ventelisten på Region Midtjyllands hjemmeside.

Mulighed for hjemmevaccination

Der bliver fortsat tilbudt hjemmevaccination til borgere, der ikke har mulighed for at komme til vaccinationscenteret i en siddende transport. Er du i tvivl om, hvorvidt du er i målgruppen for hjemmevaccination, kan du kontakte Visitation Sundhed og Omsorg.

Udvalgte borgere med særligt øget risiko

Vaccinationen af borgere med særligt øget risiko (målgruppe 5) fortsætter i de kommende uger. Borgere i denne målgruppe modtager løbende invitation i deres e-Boks.

/ Kommunikation

Plan for vaccination

Sundhedsstyrelsen har fastlagt en prioriteringsrækkefølge for tilbud om vaccination mod COVID-19. Aktuelt arbejdes der med 10 målgrupper. Se vaccinationskalender på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du får besked via borger.dk og e-Boks fra Sundhedsstyrelsen, når det bliver din tur til at blive vaccineret. Hvis du er fritaget for digital post, får du et brev med posten.

Vaccination mod Covid-19 er både gratis og frivillig.