You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Skift af sygesikringsgruppe

Alle borgere med bopæl i Danmark er omfattet af den offentlige sygesikring og har dermed ret til lægehjælp. Du kan vælge at være i sygesikringsgruppe 1 eller 2. Det koster 225 kroner (2024) at skifte sygesikringsgruppe. Du får tilsendt nyt sundhedskort ved gruppeskift.

Du kan frit vælge, hvilken sygesikringsgruppe du vil være omfattet af

Alle borgere med bopæl i Danmark er omfattet af den offentlige sygesikring og har dermed ret til lægehjælp. Du bestemmer selv, om du vil være i sygesikringsgruppe 1 eller 2. Læs om forskellen på gruppe 1 og gruppe 2 i menuen nedenfor. 

Det koster 225 kroner (2024) at skifte sygesikringsgruppe. Du får tilsendt nyt sundhedskort ved gruppeskift.

Du skifter sygesikringsgruppe via selvbetjeningsløsningen.

Alle borgere med bopæl i Danmark har ret til gratis behandling hos egen læge og speciallæger.

Du kan også få tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp.

Du kan vælge mellem to sikringsgrupper. Du kan se på dit sundhedskort, hvilken sikringsgruppe du er i, men langt de fleste borgere er i sikringsgruppe 1.

Sikringsgruppe 1

  • er tilmeldt en praktiserende læge
  • skal have henvisning fra praktiserende læge til behandling hos speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog

Hvis du er i sikringsgruppe 1, skal du have en henvisning fra din praktiserende læge til behandling hos speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Du skal dog ikke have en henvisning hos øre- og øjenlæge, tandplejer, tandlæge og kiropraktor.

Det er gratis at få behandling hos praktiserende læge eller speciallæge. Du skal dog være opmærksom på, at den praktiserende læge/speciallæge skal have en aftale med regionen, og at nogle læger, som har en aftale, også tilbyder privat behandling, du selv skal betale for.

Hvis du er i sikringsgruppe 1, må praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, tandplejere, kiropraktorer, fodterapeuter, psykologer og fysioterapeuter kun tage den overenskomstaftalte pris for din behandling.

Tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp bliver automatisk trukket fra din regning før, at du betaler.

Sikringsgruppe 2

  • er ikke tilmeldt en bestemt læge
  • skal ikke have henvisning til speciallæger
  • skal selv betale forskellen, hvis prisen på behandling hos praktiserende læge eller speciallæge er højere end tilskuddet fra regionen.

Hvis du er i sikringsgruppe 2, kan du frit søge behandling hos alle praktiserende læger og speciallæger. Du skal dog have lægehenvisning til fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Der kræves ikke henvisning til kiropraktorer, tandlæger eller tandplejere, uanset om du er i sikringsgruppe 1 eller 2.

Vær opmærksom på, at du som gruppe 2-sikret kan få behandling på samme vilkår og med de samme begrænsninger som gruppe 1-sikret. Det betyder, at du kan få det samme antal behandlinger, som hvis du var i sikringsgruppe 1. Din praktiserende læge skal vurdere dit behov for behandling, hvis din speciallæge mener, at du har behov for flere behandlinger, end du normalt ville få som gruppe 1-sikret.

Psykologer skal have en aftale med regionen for, at du kan få tilskud. Speciallæger, tandlæger, tandplejere, fysioterapeuter, fodterapeuter og kiropraktorer behøver ikke at have en aftale med regionen for, at du kan få tilskud.

Praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, tandplejere og fysioterapeuter fastsætter selv prisen for behandling for patienter i sikringsgruppe 2. Hvis du er i sikringsgruppe 2, skal du selv betale forskellen, hvis prisen på behandling overstiger tilskuddet fra regionen.

Hvis du er i sikringsgruppe 2, får du samme tilskud, som en patient i sikringsgruppe 1 får til en tilsvarende behandling. Nogle steder bliver tilskuddet trukket fra regningen, og du skal selv betale resten af lægens honorar. Andre steder skal du først betale hele regningen, og du kan derefter få tilskuddet refunderet ved at henvende dig til din kommune.

  • Børn under 15 år følger som udgangspunkt deres forældres (forældremyndighedsindehaver eller værge) valg af læge og sikringsgruppe.
  • Har forældrene valgt hver sin læge, kan forældrene beslutte, hvilken læge barnet skal følge.
Ønske om anden læge eller sikringsgruppe
  • Forældrene kan vælge en anden læge til barnet end forældrenes.
  • Forældrene kan ligeledes vælge en anden sikringsgruppe til barnet end forældrenes.

Unge mellem 15 og 18 år kan selv vælge sikringsgruppe via digital selvbetjening.

Dette indhold kommer fra Borger.dk

Sådan får du sygesikringstilskuddet udbetalt

Hvis du er i sygesikringsgruppe 2, får du samme tilskud fra regionen, som en gruppe 1-sikret borger får til en tilsvarende behandling.

Nogle steder bliver tilskuddet trukket fra regningen, og du skal selv betale den øvrige del af lægens honorar. Andre steder skal du først betale hele regningen og derefter få tilskuddet refunderet hos kommunen.

For at få sygesikringstilskuddet udbetalt, skal du selv betale regningerne og derefter indsende dem til Borgerservice på adressen:

Borgerservice
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Vær opmærksom på, at du kun kan få tilskud til psykologkonsultationer, hvis psykologen har en aftale med regionen.

Selvbetjening

Kontakt Den Digitale Hotline

Du kan få hjælp til selvbetjeningen og svar på alle generelle spørgsmål om skift af sygesikringsgruppe hos Den Digitale Hotline.

Tlf. 70 20 00 00

Åbningstider:
Mandag - torsdag: 8.00 - 20.00
Fredag: 8.00 - 16.00
Lørdag: lukket
Søndag: 16.00 - 20.00