You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Rehabilitering

I Viborg Kommune arbejder vi ud fra den rehabiliterende tankegang. Vi yder hjælp til selvhjælp, med det formål, at du, der har en særlig udfordring, i størst mulig omfang bliver selvhjulpen.

Hvad er rehabilitering?

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.

På Rehabiliteringscenter Viborg (RCV) tilbyder vi døgnrehabilitering, hvilket betyder, at det er et ophold med særlig fokus på, at du, med udgangspunkt i din målsætning, modtager tværfaglig støtte til at genvinde eller forbedre din funktions- og mestringsevne.

Du er eksperten i dit eget liv, og derfor ønsker vi på RCV at sætte dig og dine pårørende i centrum.

Et af formålene med et ophold på Rehabiliteringscenteret er, at opnå en så høj grad af selvhjulpenhed som overhovedet muligt. Det betyder også, at du, under dit ophold, vil opleve forventninger om, at du gør mest muligt selv - selvfølgelig ud fra en individuel og faglig vurdering.

Rehabiliteringen tager udgangspunkt i daglige funktioner, sådan at alle gøremål i løbet af døgnet er et led i genoptræningen (f.eks. komme ud af sengen, påklædning, forflytninger osv.) Andre hverdagstræninger kunne f.eks. være selv at hente mad/drikkevarer i den fælles dagligstue, hjælpe med borddækning, selv tage din service af bordet osv.

Alle faggrupper medvirker i rehabiliteringen, og det tværfaglige team fastlægger mål og aktiviteter sammen med patient og pårørende.

I Sundhedscenter Viborg tilbyder rehabiliteringsteamet hjælp, hvis du har en af nedenstående sygdomme:

  • Diabetes type 2 eller prædiabetes
  • Hjertesygdom
  • KOL
  • Kræft
  • Længerevarende lænderygsmerter
  • Osteoprose eller osteopeni

Hjælpen består i støtte og hjælp til at opnå de mål, du sætter dig i forbindelse med dit forløb. Du vil blive tilbudt træning 2 gange om ugen i 8-12 uger og undervisning i både diagnosespecifikke generelle emner, der alle har til formål, at du får mulighed for at opnå bedre egenomsorg.

Du kan læse mere om tilbuddet og kontakte den enkelte medarbejder direkte via Sundhedscenterets hjemmeside

Søger du om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, skal du til møde i rehabiliteringsteamet, som skal sikre, at der bliver lavet en helhedsorienteret plan for dig.

I rehabiliteringsteamet møder du medarbejdere fra beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet, samt en sundhedskoordinator (en læge) fra regionen. Er du under 30 år, møder du også en medarbejder fra uddannelsesområdet.

Du forbereder mødet med rehabiliteringsteamet sammen med din kontaktperson i kommunen. I udarbejder en rehabiliteringsplan, som blandt andet indeholder dine ønsker omkring job og uddannelse, og som beskriver, hvordan du ser din helbredsmæssige situation. Her indgår også din læges vurdering af dit helbred.

Kontakt

Adresse

Telefonnr.

Mail

Rehabiliteringscenter Viborg (RCV)

 

Klostertoften

Søndermarksvej 18, 8800 Viborg

 

Klosterhaven

Klosterhaven 1, 8800 Viborg

41 93 34 69 - kl. 08.00 - 14.00

87 87 66 12 - kl. 14.00 - 08.00

Rehabiliteringsteamet i Sundhedscenter Viborg

Toldboden 1, st. og 1. sal, 8800 Viborg

20 56 06 92

rehabteam119@viborg.dk 

Rehabiliteringsteamet

i Jobcenter Viborg

Prinsens Alle 5, 8800 Viborg

87 87 87 87