You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tandpleje til børn og unge

Her finder du blandt andet kontaktoplysninger, åbningstider og samarbejdsklinikker.

Åbningstider

Tandplejen i Toldboden har åbent alle skoledage.

Telefonen er åben mandag-torsdag: 8.00-15.00 og fredag: 8.00-14.00

I skolernes ferie holder klinikken lukket på nær i sommerferien, hvor der vil være åbent for nødbehandling om mandagen i tidsrummet 9.00-12.00.

Har du behov for tandbehandling uden for åbningstid. 

 

Valg af tandlæge

Børn og unge kan benytte Viborg Kommunes tandklinik på Toldboden 1, 2. sal eller en af vores 12 samarbejdstandklinikker. Klinikkerne er fordelt over hele kommunen, så du er sikret let adgang til tandpleje til dit barn.

Du kan selv vælge, hvor dit barn skal gå til tandlæge.

Hvis du ønsker at skifte dit barns behandlingssted, skal tandbehandlinger, som er i gang, først gøres færdig. Dette gælder også for tandregulering.

Hvis du fortryder et skift og vil skifte tilbage, skal du kontakte Tandplejens kontor. Normalt kan der kun skiftes en gang om året.

 

Frit valg af tandlæge

Fritvalgsordningen betyder, at du og dit barn kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg. Det er derefter den private tandlæges ansvar at sikre, at den tilbudte tandpleje er i overensstemmelse med bekendtgørelse om tandpleje (retsinformation.dk)

I Viborg Kommune er det kun muligt at skifte klinik hver 12. måned.

 

Tilskud ved brug af fritvalgsordningen

Er dit barn mellem 0-15 år yder Viborg Kommune tilskud på 65 procent af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje efter taksterne i BUT-overenskomsten.

Tilskuddet på 65 procent er betinget af, at du har meddelt den kommunale tandpleje om valget af privat praktiserende tandlæge, og underskrevet en udskrivningsblanket, før dit barn modtager ydelserne hos den valgte private tandlæge. Der skal yderligere foreligge en skriftlig aftale med den valgte tandlæge inden undersøgelse og behandling kan påbegyndes.

Hvis der ikke er fastsat takster for behandlingsydelserne, kan du ikke få tilskud, før den kommunale børnetandpleje har godkendt det fremsendte behandlingstilbud.

Du har mulighed for at vælge en dyrere behandling end den, der kan godkendes af kommunen. Du vil så få refunderet et beløb svarende til 65 procent af udgifterne til den godkendte behandling. Det resterende beløb skal du selv betale.

Er den unge 16-21 år (gældende fra årgang 2004) yder Viborg Kommune tilskud på 100% af godkendte udgifter. Dog kan der også her forekomme en egenbetaling, såfremt den private leverandør har en pris, der ligger væsentligt over det, som den kommunale tandpleje kan godkende. Der vil også være egenbetaling på ydelser, som ikke er inkluderet i det kommunale tilbud, såsom kosmetisk tandbehandling.

 

Tandplejens kontor
Toldboden 1, 2D
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 2675
tandplejen@viborg.dk

Tandlæge Rye Rasmussen
Klinikhuset, Nørregade 10, 1.,
8850 Bjerringbro
86 68 21 33

Tandlæge Kjeld Krogh Andersen
Østergade 25,
8850 Bjerringbro
86 68 14 25

Tandlægerne i Torvegade
Tandlæge Morten Klint Frederiksen
Torvegade 15A,
8850 Bjerringbro
86 68 49 00

Tandlægehuset
Tandlæge Mai Ankerstjerne
Storegade 32,
8850 Bjerringbro
86 68 10 89

Smil med Østergaard Frederiks
Nadia Østergaard
Jernbanegade 4B,
7470 Karup J
97 10 10 97

Tandlægerne i Møldrup
Nørregade 2,
9632 Møldrup
86 69 18 00

Tandlægerne Justesen
Brandstrupvej 6, St.,
8840 Rødkærsbro
86 65 89 89

Tandlæge Claudia Baluta
Hovedgaden 28,
8832 Skals
86 69 44 44

Dentist.dk Stoholm
Kjeld Tommerup,
Johan Bittmanns Vej 2,
7850 Stoholm
97 54 15 77

Tandlægerne i Tjele, Ørum afd.
Rådhus Allé 9, Ørum,
8830 Tjele
86 65 29 55

Tandlægerne i Tjele, Hammershøj afd.
Stadionvej 1,
8830 Tjele
86 45 15 04

Ønsker du at klage

Ønsker du at klage over behandling mm., kan du første omgang kontakte dit barns behandler.  

Du er også meget velkommen til at kontakte Tandplejens overtandlæge, Merete Vang Korsgaard.

Klager over den faglige behandling kan også rettes til Styrelsen for Patientklager, som fungerer som en samlet indgang, hvis du vil klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen.

Styrelsen for Patientsikkerhed har et online klageskema, du kan bruge, hvis du vil klage.