You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Samtykke og databehandling

Børn er fra fødslen automatisk med i den kommunale Tandpleje, og vi betragter det som et generelt samtykke, at barnet er tilmeldt.

Når det er ved at være tid til tandeftersyn, kontrol eller andet, sender vi SMS eller brev i E-Boks til forældrene. I indkaldelsen står det beskrevet, hvad dit barn er indkaldt til.

Vi vil naturligvis gerne, at forældre deltager i undersøgelser og altid i forhold til tandbehandlinger – specielt for de mindre børns vedkommende.

Kommer et barn alene til den aftalte tid, har man givet samtykke til udførelsen af den undersøgelse/behandling, der stod på indkaldelsen.

Et generelt samtykke betyder, at Tandplejen kan foretage sig alle de ting, der kan være nødvendigt i forhold til undersøgelser og forebyggende tandbehandling, hvis barnet kommer alene. Det kan være:

  • røntgen af tænderne
  • forebyggende penslinger med natriumfluorid
  • instruktion i tandbørstning og tandtråd
  • afpudsning og tandrensning

Når et barn fylder 15 år, har de selv retten til at acceptere eventuel behandling.

Der vurderes ikke at være særlige bivirkninger eller komplikationer forbundet med disse behandlinger for et sundt og rask barn, men bliver undersøgelser og det forbyggende arbejde ikke udført, kan konsekvensen være forringet tandsundhed.

Ovennævnte behandlinger udføres af autoriserede tandlæger og tandplejere eller uddelegeres til klinikassistenter.

Efter undersøgelsen vil I kunne se resultatet i barnets journal.

Det generelle samtykke kan på ethvert tidspunkt tilbagekaldes.

Ønsker man ikke at give det generelle samtykke, skal der gives besked til Tandplejen via tandplejen@viborg.dk.

Beskeden journaliseres og der skrives på forsiden af journalens stamkort.

Der skal altid gives separat samtykke til andre former for tandbehandling, f.eks. fyldning, tandudtrækning og tandregulering.

Databehandling

Ifølge Sundhedsloven har Tandplejen pligt til at føre journal. Vi skal derfor oplyse dig om, hvordan vi håndterer persondata.

Vi arbejder med:

  • identifikationsdata om dit barn og dig som forælder.
  • information om dit barns tandsundhed og tandbehandling.

Begge har betydning for, at vi kan give dit barn den bedst mulige og korrekte behandling.

Oplysningerne bliver også brugt til statistiske og videnskabelige undersøgelser i Viborg Kommune og bl.a. i Sundhedsstyrelsen.

Dit barns data vil ikke kunne identificeres i resultaterne.

Vi videregiver kun dit barns journaloplysninger til anden tandlæge, hvis du har givet dit konkrete samtykke til det.

Dit barns tandjournal (alle oplysninger om barnet) slettes iht. Sundhedsloven, 10 år efter dit barn er udmeldt af Tandplejen.

Du har ret til at bede om indsigt i journalen.

Dataansvarlig for oplysningerne

Viborg Kommune
Tandplejen
Toldboden 1, 2.sal
8800 Viborg

Kontakt ved spørgsmål: tandplejen@viborg.dk

Du kan klage til Datatilsynet over behandlingen af persondata. E-mail: dt@datatilsynet.dk

Print informationen her.