You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er for voksne, der af helbredsmæssige grunde ikke er i stand til at benytte den almindelige tandpleje.

Hvem kan komme i ordningen?

Det er visitator, der afgør, om du kan visiteres til omsorgstandplejen. Den kommunale tandpleje eller din private tandlæge eller tandtekniker har ikke indflydelse på afgørelsen.

Visitator vurderer dine muligheder for at klare dig selv og afgør, om du får tilbud om at deltage i omsorgstandplejen.

Afgørelsen hænger ofte sammen med, om du allerede får hjælp til nogle af disse områder:

  • Personlig pleje
  • Spise og drikke
  • Mobilitet
  • Bevægelse
  • Hukommelse
  • Kommunikation
  • Kronisk sygdom/handicap

Det er ikke økonomi eller aktuelle problemer med tænder eller tandproteser, der afgør, om du kan få tilbud om omsorgstandpleje.

Kontakt

Hvis du ønsker at høre mere om ordningen, kan du ringe til:

Socialafdelingen, hvis du er mellem 18 og 60 år, på tlf. 30 30 34 28

Visitation Sundhed og Omsorg, hvis du er 60+, på tlf. 87 87 61 00.

Behandlinger

Formålet med omsorgstandpleje er at lindre ubehag og smerter og på den måde sikre en god evne til at tygge maden. Det er ofte afgørende for den enkeltes samlede sundhed og trivsel.

Undersøgelser og de forebyggende behandlinger vil foregå i borgerens eget hjem, hvorimod større tandbehandlinger vil blive foretaget på en tandklinik.

De tandbehandlinger der udføres, er meget afhængig af den enkeltes mulighed for at samarbejde til behandling. Der kan derfor ofte være tale om henholdende behandling i forhold til ovenstående formål.

Betaling

I Viborg Kommune er det gratis at modtage omsorgstandpleje, hvis der er tale om almindelige undersøgelser og behandlinger. Ved behov for større behandlinger, må du dog forvente en egenbetaling.

Såfremt du skal behandles på en tandklinik, skal du selv betale for transporten til og fra behandling.

Hvem udfører omsorgstandpleje

I Viborg by og Løgstrup udføres omsorgstandplejen af Den kommunale Tandpleje. I omegnsbyerne varetages den i samarbejde med Viborg kommune af hjemmetandplejen.