You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Socialtandpleje

Socialtandpleje er til borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud eller omsorgstandplejen.

Hvem kan komme med i ordningen

Borgere med særlige sociale problemer for eksempel gadehjemløse, borgere, der benytter herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed og visse borgere i misbrugsbehandling

Borgere der på grund af de sociale problemer ikke kan benytte de øvrige tandplejetilbud i omsorgs- og specialtandplejen eller i privat tandlægepraksis - og som ud fra en tandfaglig vurdering har et behandlingsbehov, som er omfattet af tilbuddet om socialtandpleje.

Hvordan henviser man

Visitation til socialtandplejen sker ved henvisning via henvisningsblanket udfyldt af medarbejdere fra f.eks. herberg, varmestue, rusmiddelcenter eller andre tilbud.

For borgere, som ikke er tilknyttet et tilbud, kan der rettes henvendelse til socialforvaltningen på telefon 87 87 87 87 med henblik på en afklaring af, om borgeren tilhører målgruppen.

Visitationen sker på baggrund af en vurdering af, om borgeren:

  • tilhører målgruppen
  • har et konkret behandlingsbehov
  • ikke kan benytte andre tandplejetilbud

 

Behandlinger

Behandlingsbehovet beror på den tandfaglige vurdering.

Tandbehandlingen kan indeholde:

  • Fjernelse af dårlige og smertende tænder
  • Fyldninger
  • Forebyggende råd og vejledning
  • En aftagelig smileprotese, såfremt borgeren er socialt hæmmet af tandløshed

Ved udeblivelser er Tandplejen ikke forpligtet til at være opsøgende på aftale om ny tid.

Borgeren udvisiteres fra socialtandplejen, når behandlingsforløbet er gennemført eller borgerens sociale forhold forbedres.

Betaling

Behandlingen er gratis.