You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Specialtandpleje

Specialtandplejen er et kommunalt tilbud om tandpleje til dig, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Hvem kan komme med i ordningen

Specialtandplejen er et kommunalt tilbud om tandpleje til dig, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud som følge af betydelig og varig nedsat funktionsevne på grund af:

  • psykisk udviklingshæmning
  • sindslidelse
  • andet (for eksempel svære fysiske handicaps)

Det er karakteristisk for målgruppen, at personerne ofte har behov for omfattende sygepleje- eller pædagogisk bistand. En del af målgruppen vil være indlagt på psykiatriske hospitaler, tilknyttet distriktspsykiatriske ordninger/boformer efter serviceloven eller bo i kommunale eller regionale almene ældreboliger.

Henvisning til specialtandplejen

Ansøgningen skal udfyldes af en fagperson, der kender dig godt og som kan gøre rede for din funktionsnedsættelse. Henviser kan eksempelvis være tandlæge, egen læge, sygepleje- eller pædagogisk personale. Du sender en ansøgning ved udfylde henvisningsskemaet.

Behandlinger

Specialtandplejetilbuddet omfatter undersøgelse, forebyggelse og behandling. Vi lægger især vægt på at forebygge, så du kan bevare dine tænder så sunde som muligt.

Personalet i specialtandplejen er særligt uddannet og har stor erfaring i at behandle personer med specielle behov.

Behandlingen foregår på dine betingelser, og vi tager os god tid. Du er altid velkommen til at tage en ledsager med.

Klinikken er indrettet handicapvenligt.

Betaling

Ministeriet for sundhed og forebyggelse fastsætter hvert år egenbetalingen for deltagelse i Specialtandplejen.

I 2023 skal du betale 2.150 kr. om året for at modtage specialtandpleje.

Du skal selv betale for transport til og fra klinikken.

Hvem udfører specialtandpleje

Tandplejen udføres af Viborg kommunale tandpleje på adressen Toldboden 3, 2. sal, 8800 Viborg.

I tilfælde af særlige vanskelige behandlinger (herunder narkosebehandling), kan kommunen henvise til Den Regionale Specialtandpleje i Region Midt.