You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Klipning af træer og beplantning

Nogle steder er det nødvendigt at beskære det grønne, så alle kan færdes på stier og fortove.

På privat grund

Hvis din grund ligger ud mod vej eller sti, skal du klippe og beskære den side der vender ud mod vejen/stien.
Beplantningen skal beskæres så den holdes inde på privat område.

Kommunen kan i henhold til Vejloven og Lov om private fællesveje kræve at klipning/beskæring bliver udført.

På offentlig grund

Vi ønsker at bevare de bymæssige træbeplantninger og enkeltstående træer, hvis det er muligt. Derved fastholder og styrker vi et grønt miljø i byerne. 

Du kan hjælpe os med at få øje på ting der trænger til at blive klippet ved at indberette det til os via Borger Tip

Kontakt

Trafik og Veje

87 87 50 04
Send en sikker mail via borger.dk Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer