You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

En plads i Viborg Byråd

Her på siden kan du finde information om, hvem der kan stille op som kandidat ved et byrådsvalg og hvad det kræver.

Hvem kan stille op til byrådet?

Alle borgere, der har fast bopæl i Viborg Kommune og opfylder mindst ét af følgende krav, kan stille op til et byrådsvalg:

  • dansk indfødsret (statsborgerskab)
  • statsborgerskab i et af de øvrige EU-lande, Island eller Norge
  • fast bopæl i Danmark uden afbrydelser de seneste tre år forud for valgdagen

 

Hvordan stiller jeg op til byrådet?

Alle, der har valgret, kan stille op som kandidat ved et byrådsvalg, forudsat at man anbefales af 25 borgere (stillere) i kommunen. De 25 borgere (stillere) skal ligeledes have valgret. Partier som opnåede plads i Byrådet ved det seneste byrådsvalg, og som fortsat er repræsenteret i Byrådet kan dog med Valgbestyrelsens godkendelse undlade at indhente de omtalte anbefalinger fra 25 borgere (stillere).


Der findes tre måder, du kan opstille som kandidat på:

  • som kandidat for et politisk parti
  • som kandidat for en borgerliste
  • som enkelt person

Når du har valgt, hvordan du ønsker at opstille, skal du udfylde en kandidatliste med stillernes navne, adresse og underskrift.