You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vederlag for Viborg Byråds medlemmer

Byrådsmedlemmer har pligt til at oplyse om, hvor store vederlag de modtager for nogle nærmere bestemte erhverv. Oplysningspligten gælder for eksempel et bestyrelsesmedlem af et I/S eller A/S, som Viborg Kommune deltager i.

Vederlag

Hvad skal offentliggøres

Det er kun vederlag, som skal offentliggøres – det vil sige, at mødediæter, godtgørelse af udgifter og tabt arbejdsfortjeneste ikke skal oplyses.


Hvilke tal offentliggøres

I henhold til styrelseslovens §16e, oplyses der tal fra det foregående år.

Du kan læse styrelsesloven her


Vederlag 2022

Offentliggørelse af vederlag modtaget i 2022 vil ske senest den 31. marts 2023.

 

Udbetalte vederlag for Viborg Byråds medlemmer i 2021

Navn

Udbetalt vederlag

Borgmester Ulrik Wilbek

Medlem af Kommunernes Landsforenings bestyrelse (69.318 kr.)
Formand for Kommunernes Landsforenings Socialudvalg (231.061 kr.)

 

1. viceborgmester Per Møller Jensen

Medlem af Skatteankenævnet (11.097 kr.)

 

Byrådsmedlem Torsten Nielsen

Bestyrelsesmedlem i HMN Gas (7.500 kr.)

 

Byrådsmedlem Peter Juhl

Næstformand i Energi Viborg A/S (136.245 kr.)
Bestyrelsesmedlem i Base Business Bjerringbro (10.000 kr.)

 

Byrådsmedlem Ove Kent Jørgensen

Medlem af Skatteankestyrelsen (70.704 kr.)
Bestyrelsesmedlem i Energi Viborg A/S (73.864 kr.)

 

Byrådsmedlem Johannes Vesterby

Bestyrelsesmedlem i Midttrafik (30.054 kr.)

 

Byrådsmedlem Martin Sanderhoff

Formand for Vurderingsankenævn Midtjylland Nordøst (97.434 kr.)
Bestyrelsesmedlem i Energi Viborg A/S (73.864 kr.)

 

 

Byrådsmedlem Anders Bertel

Næstformand i Forberedende Grunduddannelse Midtjylland (14.486 kr.)
Bestyrelsesformand i Ungbo Viborg (9.168 kr.)

 

Byrådsmedlem Kai O. Andersen

Bestyrelsesmedlem i Viborg Varme (25.000 kr.)

 

Byrådsmedlem Claus Clausen

Næstformand i Viborg Varme (60.000 kr.)

 

Byrådsmedlem Allan Clifford Christensen

Bestyrelsesformand i Energi Viborg A/S (289.00 kr.)
Bestyrelsesmedlem i Midtjysk Elhandel (31.250 kr.)
Forretningsudvalgsmedlem i Energist I/S (20.000 kr.)
Bestyrelsesmedlem i Dansk Affaldsforening (36.000 kr.)

 

Byrådsmedlem Eva Pinnerup

Kommissionsmedlem i Statens Ekspropriationer for Jylland (19.700 kr.)

 

Byrådsmedlem Niels Dueholm

Bestyrelsesmedlem i HMN Gas (7.500 kr.)
Bestyrelsesmedlem i Viborg Varme (39.625 kr.)

 

Byrådsmedlem Anders Korsbæk Jensen

Bestyrelsesmedlem i Energi Viborg A/S (73.864 kr.)

 

Byrådsmedlem Lone Vase Langballe

Bestyrelsesmedlem i Viborg Varme (2.500 kr.)

 

Byrådsmedlem Michael Birch Nøhr

Bestyrelsesformand for Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre (115.655 kr.)