You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vederlag for Viborg Byråds medlemmer

Byrådsmedlemmer har pligt til at oplyse om, hvor store vederlag de modtager for nogle nærmere bestemte erhverv. Oplysningspligten gælder for eksempel et bestyrelsesmedlem af et I/S eller A/S, som Viborg Kommune deltager i.

Vederlag

Hvad skal offentliggøres

Det er kun vederlag, som skal offentliggøres – det vil sige, at mødediæter, godtgørelse af udgifter og tabt arbejdsfortjeneste ikke skal oplyses.


Hvilke tal offentliggøres

I henhold til styrelseslovens §16e, oplyses der tal fra det foregående år.

Du kan læse styrelsesloven her


Vederlag 2021

Offentliggørelse af vederlag modtaget i 2021 vil ske senest den 31. marts 2022.

Udbetalte vederlag for Viborg Byråds medlemmer i 2020

Navn

Udbetalt vederlag

Borgmester Ulrik Wilbek

Medlem af Kommunernes Landsforenings bestyrelse (68.653 kr.)

Medlem af Kommunernes Landsforenings Socialudvalg (108.965 kr.)

1. viceborgmester Per Møller Jensen

Medlem af Skatteankenævnet (5.516 kr.)

Byrådsmedlem Torsten Nielsen

Bestyrelsesmedlem i HMN Gas (28.810 kr.)

Byrådsmedlem Peter Juhl

Næstformand i Energi Viborg A/S (142.700 kr.)
Bestyrelsesmedlem i Business Base Bjerringbro (10.000 kr.)
Bestyrelsesmedlem i Viborg Fjernvarme (27.500 kr.)

Byrådsmedlem Ove Kent Jørgensen

Medlem af Skatteankestyrelsen (52.777 kr.)
Bestyrelsesmedlem i Energi Viborg A/S (79.674 kr.)

Byrådsmedlem Johannes Vesterby

Bestyrelsesmedlem i Midttrafik (29.501 kr.)

Byrådsmedlem Martin Sanderhoff

Formand for Vurderingsankenævn Midtjylland Nordøst (97.294 kr.)
Bestyrelsesmedlem i Energi Viborg A/S (79.674 kr.)

Byrådsmedlem Anders Bertel

Næstformand i Forberedende Grunduddannelse Midtjylland (14.460 kr.)
Bestyrelsesformand i Ungbo Viborg (8.988 kr.)

Byrådsmedlem Kai O. Andersen

Bestyrelsesmedlem i Viborg Varme (2.500 kr.)

Byrådsmedlem Claus Clausen

Bestyrelsesmedlem i Viborg Varme (5.000 kr.)

Byrådsmedlem Allan Clifford Christensen

Bestyrelsesformand i Energi Viborg A/S (297.292 kr.)
Bestyrelsesmedlem i Midtjysk Elhandel (31.250 kr.)
Bestyrelsesmedlem i Viborg Varme (27.500 kr.)
Bestyrelsesmedlem i Dansk Affaldsforening (40.000 kr.)

Byrådsmedlem Eva Pinnerup

Kommissionsmedlem i Statens Ekspropriationer for Jylland (33.600 kr.)

Byrådsmedlem Niels Dueholm

Bestyrelsesmedlem i HMN Gas (28.810 kr.)

Byrådsmedlem Anders Korsbæk Jensen

Bestyrelsesmedlem i Energi Viborg A/S (79.674 kr.)

Byrådsmedlem Michael Birch Nøhr

Bestyrelsesformand for Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre (115.737 kr.)