You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Kvorning: Høring om planlægning for solcelleanlæg ved Kvorning

Forslag til lokalplan nr. 611 og tillæg nr. 111 til Kommuneplan 2017-2029.

Emne

LokalplanKommuneplanMiljøvurdering af konkrete projekter (VVM)Miljøvurdering af planer og programmer

Område

8830 Tjele

Offentliggørelse

25.04.2024

Høringsfrist

02.07.2024
Indsend dit høringssvar

Oversigtskort over område til solcelleanlæg ved Kvorning - ©Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Resumé

Der foreligger nu forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for et solcelleanlæg ved Kvorning med tilhørende miljørapport. Dette er første etape af Energipark Tjele.

Forslag til planer med tilhørende miljørapport er sendt i offentlig høring.

Byrådet ønsker at modtage bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til planlægningen senest den 2. juli 2024.

Borgermøde

Der blev holdt borgermøde den 4. juni 2024 kl. 17.00 – 19.00 i Tjelecentret, Tjelevej 9, Ørum, 8830 Tjele. 

Præsentationerne fra mødet kan ses her:

  1. Viborg Kommune (pdf)
  2. Biocirc (pdf)
  3. Rambøll (pdf)
  4. DTU (pdf)

Miljørapport og miljøkonsekvensrapport

Da planforslagene kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er der udarbejdet en miljørapport med miljøkonsekvensrapport samt udkast til §25-tilladelse.

Miljørapport og miljøkonsekvensrapport indgår i samme rapport. Se bilag

Kontaktperson

Alberte Klavsen

Strategi og Udvikling

Tlf: 87 87 55 15