You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Whistleblowerordning

Giv besked til whistleblowerordningen, hvis du som medarbejder eller samarbejdspartner oplever eller har mistanke om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Viborg Kommune.

Du kan bruge whistleblowerordningen i disse situationer:

  • Overtrædelser af EU-retten
  • Alvorlige overtrædelser eller øvrige alvorlige forhold, herunder strafbare forhold: brud på tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, bedrageri, bestikkelse m.v.
  • Grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivning; f.eks. lovgivning om magtanvendelse, forvaltningslov, offentlighedslov eller anden lovgivning
  • Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper
  • Seksuel chikane eller andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane.

Din henvendelse bliver vurderet og besvaret. Er din beskrevne situation ikke omfattet af whistleblowerordningen, vil du få besked om, at indberetningen ikke kan behandles. Hvis det er muligt, vil vi vejlede dig om, hvor du så kan henvende dig.

 

Whistleblowerens anonymitet

Når du har indberettet din situation via portalen sender systemet den til en ekstern konsulent, Advokatfirma Norrbom Vinding, der gennemgår det beskrevne.

Det gør vi for at:

  • sikre, at du i din beskrivelse ikke er genkendelig
  • få en uvildig vurdering af, om din indberetning skal behandles eller om den afvises.

Som whistleblower er du derfor anonym over for Viborg Kommune, med mindre du selv vælger at stå frem.