You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Principper for økonomistyring

På denne side finder du et overblik over Viborg Kommunes økonomi. Her finder du det vedtagne budget og det seneste afsluttede regnskab for kommunen.

Principper for Økonomistyring (pdf) er Viborg Kommunes overordnede retningslinjer for økonomisk styring. Retningslinjerne har til formål at sikre:

  • en ensartet, effektiv og retvisende økonomistyring i Viborg Kommune
  • et tilstrækkeligt niveau af intern kontrol, der tager højde for væsentlighed og risiko
  • medarbejdere mod uberettiget mistanke om misbrug
  • klarhed over hvem, der har ansvar for de enkelte budgetter samt kontrol og opfølgning på disse

Retningslinjerne har desuden også det formål at sikre ensartet og retvisende grundregistreringer, så der kan udarbejdes et retvisende billede af Viborg Kommunes økonomi.

Kontaktoplysninger

Økonomi

Prinsens Alle 5
8800 Viborg