You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Beredskabskommissionen

Viborg Kommune og Silkeborg Kommune indgår i et fælles kommunalt redningsberedskab under navnet Midtjysk Brand & Redning. Selskabet er nedsat i henhold til § 60 i den kommunale styrelseslov og er en sammenlægning af Viborg Brandvæsen og Silkeborg Brand og Redning.

Der er nedsat en fælles beredskabskommission for Midtjysk Brand & Redning, der består af syv medlemmer, samt en repræsentant for de frivillige:

  • Steen Vindum (V), borgmester Silkeborg Kommune (formand)
  • Ulrik Wilbek (V), borgmester Viborg Kommune (næstformand)
  • Niels Dueholm (A), byrådsmedlem Viborg Kommune
  • Claus Nielsen (C), byrådsmedlem Viborg Kommune
  • Lars Faarup (A), byrådsmedlem Silkeborg Kommune
  • Harry E. Madsen (O), byrådsmedlem Silkeborg Kommune
  • Jens Kaasgaard, politidirektør, Midt- og Vestjyllands Politi
  • Lone Gaisie, repræsentant for de frivillige, observatør
  • Folmer Frederiksen, næstformand i MED-udvalg, observatør

Sekretær: Beredskabschef Klaus V. Hebsgaard

 

Læs mere om Midtjysk Brand & Redning på deres hjemmeside.

På hjemmesiden finder du også referater fra beredskabskommissionens møder.

Kontakt Midtjysk Brand & Redning

Beredskabskommisionen

Midtjysk Brand & Redning

Tlf: 89 70 35 99