You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Bevillingsnævnet

Ifølge restaurationsloven må stærke drikke kun serveres i virksomheder med alkoholbevilling. Derfor har byrådet nedsat et Bevillingsnævn til at træffe afgørelser om alkoholbevillinger og bestyrertilladelser i Viborg Kommune.

Viborg Bevillingsnævn (indtil 31. december 2021):

  • Byrådsmedlem Allan Clifford Christensen (formand)
  • Byrådsmedlem Birthe Harritz
  • Byrådsmedlem Claus Nielsen
  • Byrådsmedlem N. J. Ottesen
  • Politidirektør Helle Kyndesen
  • Repræsentant fra 3F Kasper Terkelsen
  • Repræsentant fra Horesta Frank Kudal

Bevillingsnævnets sekretær: Nikoline Østergaard Nielsen, Stabs- og Byrådssekretariatet

 

Ansøgning om alkoholbevilling

Du kan downloade ansøgningsskema og vejledning til ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og lignende kan rekvireres på Midt- og Vestjyllands Politi's hjemmeside.


Alternativt kan du kontakte Midt- og Vestjyllands Politi:

Midt- og Vestjyllands Politi
Ledelsessekretariatet, Bevillingskontoret
Stationsvej 74
7500 Holstebro
Tlf.: 96 14 14 48

Ved spørgsmål vedrørende bevillinger kan du kontakte

Nikoline Østergaard Nielsen

Jurist

Sekretær, Bevillingsnævnet

Tlf: 87 87 80 23