You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hvilke tvister (uenigheder) kan indbringes

Huslejenævnet kan træffe afgørelse i en række sædvanligt forekommende tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme

Tvist / uenigheder

Som huslejenævn (tvistnævn) kan nævnet træffe afgørelse i en række sædvanligt forekommende tvister mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme, hvis lejer og udlejer ikke selv kan løse uenigheden.


Huslejenævn

Et huslejenævn er en administrativ myndighed, der minder om en domstol.

Huslejenævnet består af en formand, der er jurist, og to medlemmer, der er bekendte med huslejeforhold fra henholdsvis udlejers og lejers synspunkt. I sager om lejers tilsidesættelse af god skik og orden tiltrædes nævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold.

Nævnet er ligeledes i begrænset omfang godkendelsesmyndighed.

Huslejenævnet har et sekretariat, der er stillet til rådighed af kommunen.

 

Hvilke tvister kan indbringes

Hvilke typer af sager nævnet kan behandle, er fastsat i lovgivningen, herunder boligreguleringsloven, idet Viborg Kommune er en såkaldt reguleret kommune. 

F.eks. kan huslejenævnet behandle tvister om:

  • Huslejens størrelse (når der er indgået et lejeforhold)
  • Depositum og forudbetalt leje
  • Lejeforhøjelser
  • Forbrugsregnskaber (vand, varme og el)
  • Manglende vedligeholdelse, fornyelse og renholdelse
  • Lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning
  • Afregning af depositum efter fraflytning
  • Overtrædelse af husordenen (kan kun indbringes af udlejer)

Huslejenævnet kan derimod ikke behandle tvister om:


Boligretten

De tvister, som huslejenævnet ikke kan behandle, skal i stedet indbringes for boligretten.

I nogle tilfælde vil nævnet ligeledes henvise til boligretten, hvis huslejenævnet vurderer, at en afgørelse forudsætter en bevisførelse, eksempelvis vidneafhøring eller syn og skøn, der ikke kan ske for nævnet.

 

Kontakt

Du er velkommen til at ringe eller skrive til huslejenævnets sekretariat for at få vejledning om, hvilke typer af sager, der kan indbringes for nævnet, og hvordan du skal indbringe en sag for nævnet.

Huslejenævnets sekretær

Maja Maria Højgaard

Sekretariatsmedarbejder

Tlf: 87 87 80 52