You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tilsagn forud for gennemgribende forbedringer

Før en udlejer foretager gennemgribende forbedringer af et lejemål, skal udlejeren indhente en forhåndsgodkendelse fra huslejenævnet, der skal tage stilling til, om lejemålets stand muliggør en gennemgribende forbedring

Ved forhåndsgodkendelser er huslejenævnet en godkendelsesmyndighed, der træffer afgørelse efter anmodning fra udlejer.

Anmodning om tilsagn

For visse ejendomme kan en udlejer iværksætte gennemgribende forbedringer efter reglerne i boligreguleringslovens § 5, stk. 2.

Fra 1. juli 2020 kan reglerne om gennemgribende forbedringer kun anvendes, hvis udlejeren – før forbedringsarbejderne påbegyndes – indhenter et tilsagn fra huslejenævnet.

Tilsagnet skal fastslå, at lejemålets stand forud for forbedringerne muliggør en gennemgribende forbedring. Huslejenævnet vil besigtige lejemålet, før nævnet træffer sin afgørelse.

Udlejer skal betale for anmodningen

Det koster 4.068 kr. (pr. 1. januar 2021) at anmode huslejenævnet om at træffe afgørelse om lejemålets stand med henblik på iværksættelse af gennemgribende forbedringer efter reglerne i boligreguleringslovens § 5, stk. 2.

  • Beløbet skal indbetales, når du fremsætter anmodningen. Sagen bliver ikke behandlet før beløbet er indbetalt.
  • Indbetaling kan ske ved bankoverførsel til Nordea, reg.nr. 9255, konto nr. 264-01-00011.
  • Ved indbetalingen skal du anføre lejemålets adresse.

Huslejenævnets sekretær

Maja Maria Højgaard

Sekretariatsmedarbejder

Tlf: 87 87 80 52