You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg Ældreråd

Sider under Viborg Ældreråd

Viborg Ældreråd rådgiver byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og fungerer som bindeled mellem borgerne og byrådet ved tilrettelæggelse af Viborg Kommunes ældrepolitik.

Viborg Ældreråd

Hvad laver Ældrerådet?

Ældrerådet har til formål at:

  • Medvirke til debat om emner, der vedrører kommunens ældre
  • Samarbejde med kommunen om ældrepolitik
  • Drøfte og fremsætte spørgsmål, ideer og forslag, som har betydning for personer på 60+ år

Kontakt

Kontaktpersoner i Ældrerådet

Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Kontaktperson

Sekretær

Niels Knudsen

ncbk@viborg.dk

Bettina Frimor

bhf@viborg.dk