You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Frivilligrådet

Sider under Frivilligrådet

Frivilligrådet arbejder for at forbedre den frivillige indsats i Viborg Kommune ved at styrke det overordnede samarbejde mellem de frivillige foreninger/organisationer og kommunen i samspil med borgerne.

Hvad laver Frivilligrådet?

Frivilligrådet arbejder for den frivillige sociale indsats i Viborg Kommune og er en paraply over foreninger, der arbejder med frivilligt socialt arbejde.

Målet er at styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde samt at sikre Viborg Kommunes opmærksomhed på området.

Dette gøres gennem offentlige møder, deltagelse i debatter, og ved at rådet 2 gange om året gennemgår §18 ansøgninger med fokus på, at de ansøgte midler gives til foreninger, der arbejder med frivilligt socialt arbejde til gavn for børn, unge, ældre og udsatte.

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Læs mere om §18-midlerne her

Kontakt

Kontaktpersoner i Frivilligrådet

Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Kontaktperson

Tina Breiner Thorsager

tbre@viborg.dk