You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Handicaprådet

Handicaprådet arbejder for at skabe lige muligheder og vilkår for borgere med handicap og rådgiver også byrådet i politiske spørgsmål omkring handicap.

Hvad laver Handicaprådet?

Handicaprådet består af 14 medlemmer med repræsentanter fra forskellige foreninger.

Rådets opgaver er blandt andet at:

  • rådgive byrådet i politiske spørgsmål omkring handicap
  • sikre, at de handicappede har indflydelse på den service, kommunen yder på området
  • blive hørt i alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap
  • rette henvendelse på eget initiativ til byrådet med spørgsmål og forslag
  • tage kontakt til andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd med henblik på, at få belyst særlige temaer

Kontakt

Kontaktpersoner i Handicaprådet

Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Kontaktperson

Sekretær

Niels Knudsen

ncbk@viborg.dk

Mie Maretti Lindberg

5mn@viborg.dk