You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Søg midler fra Handicaprådet

Du kan som forening/organisation søge tilskud hos Handicaprådet til finansiering af aktiviteter eller faciliteter for borgere med handicap i Viborg Kommune.

Ansøgningsfrist

Det er muligt at søge midler hos Handicaprådet 2 gange om året. Deadline for de 2 ansøgningsrunder er den 15. juni og den 15. december hvert år.

Handicaprådet tager stilling til de indkomne ansøgninger på det førstkommende møde derefter.

Beløb

Det er Handicaprådets aktuelle budget, der bestemmer størrelsen af det beløb, som Handicaprådet kan uddele.

Send ansøgning

Ansøgninger sendes til Niels Knudsen på ncbk@viborg.dk.

Har du spørgsmål, kan du kontakte formand for Handicaprådet Mads Georgi på madsgeorgi@gmail.com.

Kriterier for uddeling af midler

  • Der skal fremsendes en skriftlig ansøgning. I ansøgningen skal det beskrives hvilke aktiviteter/projekter, man søger midler til. Det skal samtidig fremgå, hvem der er målgruppe, og hvornår aktiviteterne/projektet forventes gennemført.
  • Det skal fremgå af ansøgningen hvilken forening/organisation, der er ansvarlig for ansøgningen. Det skal samtidig fremgå, hvem der er kontaktperson i forhold til ansøgningen. Handicaprådet kan ikke selv fremgå som ansøger om uddeling af midler fra Handicaprådets budget.
  • Der skal udarbejdes et budget, hvor det fremgår, hvordan midlerne forventes anvendt. Ansøger forpligter sig samtidig til at fremsende et regnskab, når aktiviteterne er gennemført. Regnskabet skal afleveres til Handicaprådet senest en måned efter afslutning af aktiviteten/projektet.
  • Hvis ikke alle de tildelte midler fra Handicaprådet er brugt, når aktiviteten/projektet er gennemført, skal de resterende midler tilbagebetales til Handicaprådet.