You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Sammenhængsmodellen

I 2018 vedtog byrådet en ny styringsmodel - Sammenhængsmodellen. Modellen erstatter som udgangspunkt de eksisterende politikker og målsætninger som er grundlag for den politiske styring i dag, og der er således tale om en væsentlig forenkling.

Sammenhængsmodellens fem temaer

Med afsæt i, at der skal være ”sammenhæng for borgerne”, danner de fem temaer og de tilhørende målsætninger grundlag for den retning byrådet vil arbejde mod de kommende år. Der udarbejdes derfor på denne baggrund forslag til handlinger og initiativer, som kan understøtte og være med til at realisere de politiske målsætninger:

Læring og Uddannelse

 • Borgernes uddannelses-/kompetenceniveau skal højnes
 • Vi vil tiltrække flere uddannelser til Viborg Kommune, og antallet af unge, der vælger Viborg som uddannelsesby, skal øges
 • Andelen af eleverne i 9. klasse som opnår mindst 2 i dansk og matematik ved 9./10. klasse-prøven hæves til 92 % i 2025
 • 90% af unge har taget en ungdomsuddannelse inden de er 25 år
 • Vi ønsker at højne sprogkundskab og social trivsel blandt de 0-6-årig

Oplevelser og fællesskaber

 • Færre i Viborg Kommune føler sig ensomme
 • 80% af borgerne i Viborg Kommune er medlem af en lokalforankret forening i 2025
 • 80% er tilfredse med udbud af og adgang til events og oplevelser i Viborg Kommune
 • Vi ønsker at øge omfanget af frivillighed i Viborg Kommune

Bæredygtighed

 • Vi vil understøtte et socialt ansvarligt arbejdsliv, hvor alle borgere kan bidrage til arbejdsmarkedet
 • Vi ønsker vækst i alle lokalsamfund over 200 indbyggere
 • Vi vil etablere økonomisk, fagligt og miljømæssigt, bæredygtige institutioner

Viborg Kommune som geografisk område skal i 2030:

 • have reduceret drivhusgasudledningerne med 70 % i forhold til 1990
 • have mindst 70 % af sit energiforbrug dækket af vedvarende energi
 • genanvende minimum 60 % af husholdningsaffaldet

Viborg Kommune som organisation skal i 2030:

 • have reduceret drivhusgasudledningerne fra driften af Viborg Kommune med mindst 70 % i forhold til 2019

Vækst og socialt ansvar

 • Årlig befolkningstilvækst på mindst 0,5% (svarende til knap 500 indbyggere pr år)
 • Antallet af arbejdspladser stiger med 5% frem mod 2025
 • Infrastrukturen til og fra Viborg Kommune og internt i kommunen forbedres
 • Vi vil forøge antallet af unge og voksne, der har relevante kvalifikationer, der imødekommer arbejdsmarkedets behov
 • En større andel af borgerne i Viborg Kommune skal have tilknytning til arbejdsmarkedet, og en mindre andel af borgerne skal være på offentlig forsørgelse

Sundhed

 • Andelen af unge rygere er halveret inden 2025. Der er 20% færre rygere i alle aldersgrupper
 • Andelen af borgerne i Viborg Kommune med et sundt kostmønster skal stige til 88% i 2025
 • Mindst 85% af alle borgere i Viborg Kommune er fysisk aktive i 2025
 • Mindst 80% af alle borgere i Viborg Kommune vurderer deres generelle trivsel og livskvalitet som høj i 2025

Se hvordan det går..

Gå til Sammenhængsbarometret