You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Bjerringbro og omegn - byvækststrategi

Vi er i gang med at lave en Byvækststrategi for Bjerringbro og omegn.

I Planstrategi 2040 har byrådet udpeget Bjerringbro og opland som et område med vækstpotentiale.

For at understøtte denne udvikling har byrådet besluttet, at der skal udarbejdes en byvækststrategi for Bjerringbro og de tilhørende oplandsbyer Hjermind, Bjerring og Gullev.

Byvækststrategien skal bidrage til at øge bosætningen i området.

Strategien forventes at være færdig i 2025. Der er nedsat en følgegruppe i forbindelse med arbejdet.

Indflydelse via fremtidsværksteder

Vi har afholdt 5 fremtidsværksteder, hvor ca. 40 borgere deltog. 3 aldersgrupper var repræsenteret:

  • gymnasieelever
  • familier med børn under 18 år
  • seniorer.

Deltagerne blev bedt om at forholde sig til:

  • byens udfordringer og styrker
  • forslag, ønsker og ideer til byens udvikling.


Målet med værkstederne er at sikre bred involvering og inddragelse af flere aldersgrupper, særligt de unge, med henblik på at styrke den overordnede udvikling af byen.

Fremtidsværkstederne har været afholdt i perioden december 2023 til februar 2024.

Helhedsplan for Bjerringbro fra 2019

I 2019 blev ’Helhedsplan for Bjerringbro X’ udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Viborg Kommune, Bjerringbro Byforum, Bjerringbrorådet og aktive borgere, foreninger og virksomheder i byen.

Helhedsplanen er et idékatalog over indsatser, der kan medvirke til at skabe stolthed over Bjerringbro ved at udfolde dens styrker og potentialer, herunder udvikle områder for fællesskab og aktivitet.

Mange af indsatserne i planen er blevet realiseret, bl.a. udviklingen af Niels Due Jensens Plads og Åpromenaden.

Læs Helhedsplan for Bjerringbro X.