You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Teknik & Miljø

Kontakt en afdeling i Teknik & Miljø

Telefon: 87 87 86 31
Mail: plan@viborg.dk

Afdelingsleder

Lisbeth Andresen
E-mail: landr@viborg.dk
Telefon: 87 87 86 24

Opgaver i afdelingen

 • Lokalplan
 • Landzonetilladelser
 • Beskyttelseslinjer
 • Kommuneplan
 • Byudvikling
 • Helhedsplaner
 • Arkitektur
 • Bevaringsværdige bygninger

Telefon: 87 87 86 01
Mail: strategiogudvikling@viborg.dk

Afdelingsleder

Trine Ribergaard Skammelsen
E-mail: tska@viborg.dk
Telefon: 30 55 47 88

Opgaver i afdelingen

 • Strategisk planlægning
 • Kommuneplan
 • Byudvikling
 • Midtbyudvikling
 • Støttet byggeri
 • Grundsalg og projektsalg
 • Vedvarende Energi
 • Klima og grøn omstilling
 • By- og områdefornyelse
 • Landdistriktsudvikling

Mail: byggeri@viborg.dk

Afdelingen telefon: 87 87 52 52
BBR telefon: 87 87 52 13

Telefontid

 • Mandag - onsdag: 9.00 - 14.00
 • Torsdag 9.00 - 17.00
 • Fredag 9.00 - 13.00

Opgaver i afdelingen

 • Byggesager
 • BBR - Bygnings og Boligregister
 • Adresser

Telefon: 87 87 56 09
Mail: miljoe@viborg.dk

Afdelingsleder

Susanne Andrup Kristensen
Mail: sukri@viborg.dk  
Telefon: 87 87 56 12

Opgaver i afdelingen

 • Spildevand
 • Drikkevand
 • Grundvand
 • Miljøgodkendelser
 • Miljø - virksomheder
 • Miljø - landbrug
 • Klager over røg og støj
 • Olietanke
 • Rotter
 • Affald
 • Forurenet jord

Telefon: 87 87 55 31
Mail: naturogvand@viborg.dk

Afdelingsleder

Daniel Einar Harbo Lindvig
Mail: dlin@viborg.dk
Telefon: 87 87 55 20

Opgaver i afdelingen

 • Vandløb
 • Søer
 • badevand
 • Dambrug
 • Naturbeskyttelse
 • Vådområder
 • Lavbundsområder
 • Naturpleje
 • Friluftsliv
 • N2000 indsatsplaner
 • Skove
 • Parker
 • Rekreative områder

Telefon: 86 61 39 55
Mail:revas@viborg.dk

Link til Revas.dk

Afdelingsleder

Gert Schandorff
E-mail: ges@viborg.dk
Telefon: 30 21 38 37

Opgaver i afdelingen

 • Affald fra private
 • Affald fra virksomheder
 • Genbrugsstation
 • Farligt affald

Telefon: 87 87 50 04
Mail: trafikogveje@viborg.dk

Afdelingsleder

Britt Bak Odgaard
E-mail: bo1@viborg.dk
Telefon: 87 87 51 18

Opgaver i afdelingen

 • Drift og anlæg af veje og stier
 • Byggemodning og salg af byggegrunde
 • Trafikplanlægning og trafiksikkerhed
 • Kollektiv trafik
 • Vejmyndighed
 • Råden over vej og gravetilladelser
 • Parkeringskontrol
 • Hegnsyn
 • Udleje af arealer

Telefon: 87 87 50 02
Mail: teknik-miljoe@viborg.dk

Afdelingsleder

Gitte Vestergaard
E-mail: giv@viborg.dk
Telefon: 87 87 50 17

Opgaver i afdelingen

 • It og kommunikationsopgaver for Teknik & Miljø
 • GIS - elektroniske kort
 • Kontraktstyring af kørsel
 • Kontraktstyring af rengøring
 • Ejendomsskat
 • Rådhusdrift
 • Ekspederer dagsordener og referater for
  • Klima- og Miljøudvalget
  • Teknisk Udvalg
  • Landdistriktsudvalget

Telefon: 87 87 53 53
E-mail: parkogvej@viborg.dk

Brug meget gerne dette link - Send et borger tip - hvis du har fået øje på noget, der skal repareres

Opgaver i afdelingen

Drift - på kommunale arealer:

 • Grønne områder
 • Boldbaner
 • Skove
 • Vandløb
 • Fortov
 • Veje
 • Broer
 • Springvand
 • Naturpleje

Afdelingsleder

Kræn Bach Holmberg
E-mail: kbho@viborg.dk
Telefon: 30 30 34 85

Telefon: 21 39 37 95

Mail: ejendomme@viborg.dk

Afdelingsleder

Jan Rønne
Mail: jr4@viborg.dk
Telefon: 87 87 52 59

Opgaver i afdelingen

 • Projektledelse Anlægsprojekter kommunale bygninger
 • Planlagt Bygningsvedligehold
 • Nedrivning kommunale bygninger
 • Kloakseparering kommunale bygninger
 • Udlejning almene boliger
 • Udlejning erhvervs lejemål og private boliger
 • Portefølje styring kommunale bygninger

Telefontider og sikker mail

Teknik & Miljø

Sikker mail til Teknik & Miljø Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Telefontid 

Mandag - onsdag: 8.00 - 15.30

Torsdag 8.00 - 17.00

Fredag 8.00 - 13.30

Telefontid BBR og Byggeri

Mandag - onsdag: 9.00 - 14.00

Torsdag 9.00 - 17.00

Fredag 9.00 - 13.00