You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Helhedsplan for Taphede

Helhedsplanen for Taphede fastlægger områdets struktur, herunder princip for veje, grønne områder og boliggrupper.

Trafikprincip

Princip for veje i området.

Principperne er:

  • Vejadgang bliver fra ny rundkørsel på Randersvej - både til området nord og syd for Randersvej. En cirkelformet vej leder rundt i området syd for Randersvej. Herfra bliver der forbindelse til Tapdrupvej mod syd.
  • Området opdeles i mindre boliggrupper og udbygges etapevis.
  • Der skal bygges blandede boligtyper (parcelhuse, rækkehuse, townhouses, villagrunde og etageboliger) med vægt på lavere byggeri.
  • Boliggrupperne adskilles af større grønne områder, hvor også regnvand kan håndteres. Tættere byggeri bør placeres mod de grønne kiler.
  • Midt i området etableres et samlet rekreativt område omkring en gravhøj.

Teknik og Miljø - Byplan

87 87 86 31
Send en sikker mail via borger.dk Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer