You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hærvejen - i Viborg Baneby

Hærvejen går igennem Banebyen, hvor den fungerer som en rekreativ sti, der binder Banebyen sammen med bymidten via Hærvejsbroen og Hærvejsstien.

Hærvejsbroen set fra luften

Hærvejsbroen

Hærvejsbroen er en stiforbindelse for gående og cyklister over jernbanen, der binder Banebyen sammen med bymidten. Du kan komme ned på stationen fra broen.

Midt på broen er der lavet hyggelige steder med planter og siddemuligheder, og den opfordrer derfor til meget mere end bare transport.

Hærvejsbroens forløb

Broen starter i den ene ende bag biblioteket på Vesterbrogade og går gennem Midtbyens Gymnasium, hen over jernbanen og videre til Middagshøjvej, hvor den bliver forbundet med Hærvejsstien.

Hærvejsstien bagved Meny

Hærvejsstien

Hærvejsstien i Banebyen løber fra Gyldenrisvej i syd til Hærvejsbroen mod nord.

Stien er anlagt efter princippet "shared space", hvilket betyder, at både biler med lav hastighed, cyklister og gående må færdes der.

Hærvejsstien er anlagt med store lyse betonflader, træer, stauder, urter og siddemuligheder, der indbyder til ophold undervejs.

Video om Hærvejen og kunsten i Banebyen

Hærvejen

Kunsten

Hærvejen er også en kunstrute, der udvikles i takt med, at den nye bydel skyder op.

Kunstneren René Schmidt har udarbejdet en samlet kunststrategi for Viborg Baneby. Kunststrategien udpeger 5 nedslagspunkter for placering af kunstværker på Hærvejen.

Læs den samlede kunststrategi for Banebyen her (pdf)

René Schmidt har skabt et værk, der giver en sammenhæng og en genkendelighed i den fremtidige kunstrute på Hærvejen i Viborg Baneby.

Kunstværket består af en række terrakotta farvede steler/varder, der er placeret langs Hærvejen som en række markører og pejlemærker. De markerer den historiske rute for de mange vandrende, der ofte begynder deres vandretur i Viborg, og de fungerer samtidig som identitetsskabende elementer for de nye beboere i området.

Læs mere om kunstprojektet "Steler på Hærvejen" (pdf)

Her ses én af René Schmidts steler, som er placeret langs Hærvejen. Stelerne fungerer også som bindeled mellem de i alt 5 kunstværker i Banebyen.

Kunstneren Rikke Luther har skabt værket ”Til Fremtiden”.

Værket består af en mørk betonmur, kombineret med en afskærmende beplantning og fire større rammefelter, der er indarbejdet i muren, hvor der er monteret tegninger trykt på kakler (keramiske kort).

Kunstværkets placering
Kunstværket er placeret i ”Europassagen”, der ligger mellem Lidl og Peugeot, hvor Hærvejen skaber en forbindelse mellem Marsk Stigs Vej og Vilhelm Ehlers Alle.

Kunstværket fungerer dels som en afskærmning mod Peugeots varegård og samtidig som en passage, man får lyst til at gå på opdagelse i.

Sammenhæng mellem historie, Hærvejen og planeten
Kunstværket forbinder den nye bydel, historien om Hærvejen og den omgivende planet. Fra den ene side som en indgang til den historiske vej, og fra den anden side som en introduktion til den nye bydel.

Kunstværket
De keramiske kort på murene er formet i langstrakte formater for at understøtte bevægelsen, når man går gennem passagen.

Kortene koncentrerer sig om transportveje, både historiske og fremtidige vejsystemer, som bindes sammen med nye komplekse elementer som fx de planetariske udfordringer, vi står over for.

På den måde trækker kunstværket tråde bagud i tiden men også langt ind i fremtiden.

Kunstværkets titler

  • Internationalt farvand
  • Antarktis
  • Atmosfære
  • Ydre rum

Her ses dele af kunstværket i Europapassagen.