You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Klimaplan

Viborg Kommunes klimaplan sætter mål og indsatser for reduktion af udledningen af drivhusgasser og tilpasning til klimaforandringer frem mod 2050. Klimaplanen blev vedtaget af Viborg Byråd den 12. oktober 2023.

En ramme for klimaindsatser og grønne samarbejder

Med kommunens første klimaplan har vi tilsluttet os den nationale målsætning om at nå 70% CO2-reduktion i 2030 og netto nul-udledning i 2050.

Planen følger en fælles kommunal ramme kaldet DK2020, som sikrer en ensartet og tværgående tilgang til det videre arbejde med klimaudfordringerne.

Blandt andet prioriterer planen en lang række konkrete tiltag. Det sikrer fremdrift i at gennemføre tiltag med mest mulig CO2-reduktion.

DK2020-godkendelse

Klimaplanen er godkendt af det internationale bynetværk C40 og den grønne, nationale tænketank CONCITO.

Det betyder, at klimaplanen lever op til international standard for klimaplanlægning. Samtidig har kommunen forpligtet sig til at implementere klimaplanen, som lever op til Parisaftalen med hensyn til reduktion af drivhusgasser og klimatilpasning.

Læs mere om projektet DK2020 på Realdanias hjemmeside.

Opfølgning og opdatering af klimaplanen

Fremover vil vi foretage årlige opfølgninger på klimaplanen i forhold til, hvordan det går med at nå målene og gennemføre indsatserne.

Desuden er det meningen, at klimaplanen skal opdateres mindst hvert fjerde år i starten af hver ny byrådsperiode.

Byrådet vedtog den første opfølgning på klimaplanen den 13. december 2023. Læs punktet: ”Evaluering af klimaindsatsen i 2023”.

Vi skal samarbejde om grøn omstilling

Målene kan kun opfyldes i kraft af en positiv og aktiv deltagelse fra:

  • dig og alle andre borgere i kommunen
  • virksomheder
  • forsyningsvirksomheder - varmeværker mv.
  • organisationer og foreninger
  • andre lokale parter

Forstærket samarbejde med alle

Kommunens politikere og ansatte kan nå et stykke af vejen, men målet kan kun nås i fællesskab.
Løsningerne på klimaudfordringen kræver tæt koordination og lokalt engagement.

Klimaplanen lægger vægt på, at vi kan forstærke arbejdet i en fælles indsats med initiativer og partnerskaber.

Kontakt

Teknik & Miljø - Strategi og Udvikling

87 87 86 01
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer