You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Klimaplan

Byrådet har udarbejdet en klimaplan for Viborg Kommune. Klimaplanen sætter mål og indsatser for reduktion af udledningen af drivhusgasser og tilpasning til klimaforandringer frem mod 2050.

Planen bliver rammen for det grønne samarbejde

Klimaplanen sætter rammen for vores arbejde med grøn omstilling. Byrådet vil løbende følge, hvordan det går med at nå klimamålene.

Desuden indeholder planen en prioritering af tiltag, som vi kan sikre hurtigt gennemført -og med mest mulig CO2-reduktion.

Baggrund for klimaplanen

Vi deltager i projektet ’DK2020 – klimaplaner i hele Danmark’, sammen med næsten alle danske kommuner. Vi har dermed forpligtet os til at udarbejde og implementere en klimaplan, som lever op til Parisaftalen både hvad angår reduktion af drivhusgasser og klimatilpasning.

DK2020-godkendelse

Klimaplanen skal leve op til nogle standarder, for at den kan opnå en DK2020-godkendelse. 

Læs mere om projektet DK2020 på Realdanias hjemmeside.

Vi skal samarbejde om grøn omstilling

Målene kan kun opfyldes i kraft af en positiv og aktiv deltagelse fra:

  • dig og alle andre borgere i kommunen
  • virksomheder
  • forsyningsvirksomheder - varmeværker mv.
  • organisationer og foreninger
  • andre lokale parter

Forstærket samarbejde med alle

Kommunens politikere og ansatte kan nå et stykke af vejen, men målet kan kun nås i fællesskab.

Løsningerne på klimaudfordringen kræver tæt koordination. Klimaplanforslaget lægger vægt på, hvordan vi kan forstærke arbejdet i en fælles indsats med initiativer og partnerskaber. Der er brug for lokalt engagement, og dét vil vi hjælpe på vej ved at oprette et inspirationsforum og et ungeklimaråd.