You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vi deltager i mange partnerskabsprojekter, der gavner naturen og klimaet.

Blå Støttepunkter
Blå Støttepunkter er din vej til flere naturoplevelser i Viborg Kommune.
Energipark Tjele - Viborg Go Green
Viborg Kommune har igangsat planlægningen for energipark, som skal levere vedvarende energi på grønne energikilder.
Mand på cykel i by
Move - bæredygtige transportløsninger
I MOVE-projektet arbejder vi med, hvordan vi får flere til at gå, cykle, køre sammen eller køre med kollektiv trafik.
Klimaplan
Klimaplanen sætter mål og indsatser for reduktion af udledningen af drivhusgasser og tilpasning til klimaforandringer.
Vildere Viborg
Vi var med i finale kampen om at blive Danmarks VILDESTE kommune lige til det sidste.
LIFE IP Natureman - Landmanden som naturforvalter
Viborg Kommune er med i et meget stort EU-projekt, som skal sikre værdifuld natur i Himmerland og Midtjylland.
Landskabsstrategier for Nørreådalens fremtid
Viborg, Favrskov og Randers kommuner samarbejder om en samlet landskabsstrategi for Nørreådalen.
Multifunktionel jordfordeling i Skalsådalen
Følg med i projektet om multifunktionel jordfordeling i Skalsådalen mellem Nørbæk, Lindum og Sdr. Onsild.
Natur- og parkplan
Følg med i arbejdet med områdeplaner i forbindelse med realisering af Natur- og Parkplanen.
Naturgenopretning - Hjarbæk Fjord
Naturen og miljøet har det skidt i Hjarbæk Fjord. Arbejdsgruppe med lokale interesser er nedsat.
sØnæs ved Viborg Søndersø
På sØnæs går både miljø, vandrensning, klimasikring, rekreative muligheder og naturhensyn hånd i hånd.
Kystvandråd for den centrale del af Limfjorden
Miljøstyrelsen har godkendt at der nedsættes et Kystvandråd.
Lindholm Skov
Vi støtter en bæredygtig fremtid ved at skabe Lindholm skov. Partnere: Plant Et Træ, Lindholm Biler og Viborg Kommune.
Natur- og Parkplan
Følg med i arbejdet med områdeplaner i forbindelse med realisering af Natur- og Parkplanen.