You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Natur- og parkplan

Følg med i arbejdet med områdeplaner i forbindelse med realisering af Natur- og Parkplanen.

Natur- og Parkplanen og områdeplaner

Her kan du se, hvad Natur-og Parkplanen er, og hvor langt vi er kommet i arbejdet med planens områdeplaner

I august-september 2021 holdt vi 6 borgermøder om planerne.

Viborg Kommunes natur og parker er for dig som borger. Derfor vil vi gerne høre, hvad du oplever som kvaliteter, og hvilke ønsker du har til de grønne områder i dit lokalområde.

Vi havde borgermøder i 6 lokalområder:

  • Bjerringbro, Tusindfrydengen.
  • Tjele, Den grønne kile
  • Møldrup, Astrupparken 
  • Viborg, Undallslund
  • Frederiks, Lyngsøparken
  • Stoholm, Anlægget.

På borgermøderne fortalte vi om områdeplanerne for kommunens natur- og parkarealer, og vi gav eksempler på planerne i lokalområdet.

Niras viste, hvordan man som borger kan lave registreringer af egne ønsker for udviklingen og plejen af grønne områder i lokalområdet. 

vi gik sammen ud og kiggede på arealet, og der var mulighed for at få hjælp til at lave de første registreringer.

Du kunne indgive høringssvar til udkastene til områdeplaner via mail til naturogvand@viborg.dk.

Fristen udløb den 5. oktober 2021.

Du kunne også bruge den digitale platform, Kollecto. Her kunne du via mobilen fortælle om dine ønsker for helt konkrete steder.

Fristen for høringssvar var den 5. oktober 2021.

Kontakt

Lotte Kunstmann

Tlf: 87 87 51 03

Rune Rauff Schultz

Tlf: 87 87 55 54