You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg Kommune er med i et meget stort EU-projekt, der skal sikre værdifuld natur i Himmerland og Midtjylland.

Status og seneste nyt

April 2023

NINA – Norsk institut for naturforskning på besøg i Nørreådalen

25. april besøgte NINA - sammen med Institut for Ecoscience, med initiativtager Leonard Sandin, – Aarhus Universitet og NIRAS International Consulting, repræsenteret af Annette Baattrup-Pedersen, Morten Lauge Fejerskov og Dominik Zak Nørreådalen i Viborg Kommune.

Instituttet er meget interesseret i at udveksle erfaringer og danne nye netværk og kom forbi med forskere i natur og samfundsvidenskab med fokus på miljø og økologi.

Projektleder for LIFE IP Natureman i Viborg Kommune, Eva Christensen guidede rundt i ådalen og gav alle en fantastisk dag.

Med udgangspunkt i LIFE IP Naturemans rolle og muligheder, blev der fremvist realiseret vådområde: Velds Møllebæk, stisystemer under udarbejdelse, resultater af biomassehøst, Viborg Kommunes opkøb af areal til beskyttelse af biodiversitet for arterne Gul stenbræk og Blank seglmos. Kvorning Klimalavbundsprojekt der er under realisering og de muligheder det giver at være med i projekt MUFJO (multifunktionel jordfordeling). Jordfordeling er et redskab, der sammen med den udarbejdede Landskabsstrategi, kan hjælpe til at få ting til at lykkes.

Deltagernes kommentarer efter turen var umiddelbare og varme. Det kan varmt anbefales at besøge området. Der er virkelig gang i en spændende udvikling og det er givende at udveksle viden med nordiske kollegaer.

Fra besøget i Nørreådalen den 25.april 2023.

Projektbeskrivelse og kort

Projektperiode fra 2018 til marts 2026. Projektet skal sikre, at sjælden og truet lysåben natur i ådale ikke går tabt. Det gøres bl.a. ved at hjælpe med til at arealerne bliver græsset eller plejet.

Fakta om projektet

 • Der er særlig fokus på rigkær, kildevæld og overdrev.
 • Projektet samarbejder med landmænd og jordejere om at skabe god økonomi i naturpleje.
 • Alle områderne er beliggende indenfor Natura 2000-områder:
  • N30 Lovns Bredning
  • Hjarbæk Fjord og Skals Ådal
  • N33 Tjele Langsø og Vinge Møllebæk
  • 37 Rosborg Sø
  • N38 Bredsgård Sø
  • N39 Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal.
 • Projektet skal sikre værdifuld natur i Himmerland og Midtjylland.
 • Projektet er et integreret (IP) LIFE projekt, hvilket betyder, at der sikres sammenhæng mellem EU´s habitatdirektiv, vandrammedirektiv, klimastrategi og regional udvikling.
 • Mere end halvdelen af hele Danmarks kildevæld findes således indenfor projektområdet.
 • Viborg kommunes andel udgør ca. 35% af hele projektområdet.


Læs mere om Natura 2000.

Helhedsplaner

I projektet arbejdes der med Helhedsplaner. Planerne skal afklare og beskrive hvilke muligheder, der er for forbedring af naturområderne, og hvad der kan opnås enighed om.

Som optakt til helhedsplanerne udarbejdes der visionsrapporter, der beskriver nuværende kendskab til området og efterfølgende et katalog om mulige indsatsområder

Komplementære projekter

LIFE IP Natureman støtter op om andre projekter. IP står for integrerede projekter, hvilket betyder, at LIFE kan bidrage til andre projekter, hvortil der ikke kan gives finansiering af anden vej. Fx kan LIFE IP Natureman gå ind og støtte op om en efterfølgende hegning i nyetablerede lavbundsområder.

Kort

De 5 Natura 2000-områder, der indgår i projektet fra Viborg Kommune, er inddelt i 17 mindre delområder.

Kort over 17 delområder i Natura-2000 projektet.

Visionsrapporter og indsatskataloger

For hvert delområde udarbejdes en visions- og en indsatsrapport, samlet kaldet helhedsplan. Alle rapporter finder du her:

Delområde

Navn

Link til visionsrapport

Link til indsatskatalog

N30-4

Simested S

Vision N30-4

Katalog N30-4

N30-5

Simested N

Vision N30-5

 

Katalog N30-5

N30-6-1

Lund bæk

Vision N30-6-1

Katalog N30-6

N30-6-2

Skravad bæk

Vision N30-6-2

Katalog N30-6-2

N30-7

Skals Å vest

Vision N30-7

Katalog N30-7

N30-8

Skals Å - Rødsø

Vision N30-8

Katalog N30-8

N30-9

Hærup Sø

Vision N30-9

Katalog N30-9

N30-10

Nørreå V

Vision N30-10

Katalog N30-10

N30-11

Nørreå midt - Helzen

Vision N30-11

Katalog N30-11

N30-12

Nørreå Ø - øst

Vision N30-12

Katalog N30-12

N30-13

Nørreå Velds Møllebæk

Vision N30-13

Katalog N30-13

N30-17

Sdr. Onsild Enge

Vision N30-17

Katalog N30-17

N30-18

Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning

Vision N30-18

Katalog N30-18

N33-1

Tjele Langsø og Vinge Møllebæk

Vision N33-1

Katalog N33-1

N37-1

Rosborg Sø

Vision N37-1

Katalog N37-1

N38-1

Bredsgård Sø

Vision N38-1

 

Katalog N38-1

N39-1

Jordbro

Vision N39-1

Katalog N39-1

Parterne og finansiering

LIFE IP Natureman har en samlet projektsum på 130 mio. kr.

Der er i alt 13 partnere i projektet

 • 3 styrelser
 • 8 kommuner
 • Aage V. Jensens Fonde
 • 15. Juni Fonden

Projektet støttes med

 • 78 mio.kr fra EU LIFE programmet
 • 11. mio. kr. fra Aage V. Jensens Naturfond og 15. juni Fonden.

Resten finansieres af partnerne i projektet.

Kontakt

Eva Christensen

Tlf: 87 87 55 71