You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Naturen og miljøet har det skidt i Hjarbæk Fjord. En arbejdsgruppe er i gang med at undersøge og belyse naturgenopretnings- og indsatsmuligheder for den smukke fjord.

Som en del af indsatsen med grøn omstilling har Viborg Kommune nedsat en arbejdsgruppe med lokale interessenter. Gruppen skal undersøge og belyse naturgenopretnings- og indsatsmuligheder for Hjarbæk Fjord. 

Gruppen skal arbejde med at

  • Skabe grundlag for en bredt forankret lokal og kommunal indsats for en bedre natur- og miljøtilstand i Hjarbæk Fjord.
  • Skabe grundlag for en mere lokal forankring, implementering og prioritering af virkemidler ved realiseringen af den statslige vandområdeplan for Hjarbæk Fjord.
  • Medvirke til regionalt og nationalt at løfte bevidstheden om Hjarbæk Fjord som et vigtigt og attraktivt naturområde i Limfjorden.

En lokalt forankret indsats

Projektet skal vise handlemuligheder - for lokalt og regionalt/kommunalt - at understøtte en positiv udvikling for natur- og miljø i fjorden og fremme at vandområdeplanernes naur- og miljømål kan opfyldes.

 

Kontakt

Natur og Vand

87 87 55 31
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer