You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Lindholm Skov

Vi støtter en bæredygtig fremtid ved at skabe Lindholm skov. Et fint partnerskab med Plant Et Træ, Lindholm Biler og Viborg Kommune.

10 hektar bliver til skov

I 2020 blev det første spadestik taget på de 10 hektar kommunal jord, der skal forvandles fra landbrug til skov.

Vi tilplanter 2 ha. om året i en periode på 5 år.

Skoleelever hjælper

I 2020, 2022 og 2023 hjalp elever fra Møllehøjskolen med at plante træer.

Mangfoldig og fremtidssikret

Der bliver plantet hjemmehørende træer og buske, der er tilpasset jordforholdene på arealet, så det bliver en stabil og fremtidssikret skov med mange insekter, fugle og dyr tilknyttet.

Stier i skoven

Kommunen laver stier på arealet, så du nemt kan komme ud og opleve skovens udvikling. På sigt kan der måske komme flere faciliteter til friluftsliv, men først og fremmest skal der være træer i skoven.

Klimaneutral i 2050

Målet er at kommunen er klimaneutral i 2050. Skovrejsningen hjælper ved at binde CO2 i mange år frem.
• Inden 2030 vil vi gerne etablere 950 hektar mere skov
• Fra 2030-50 yderligere 2.350 hektar.

Kort over området

Lindholm Skov, med visning af de 5 etaper.

Kontakt

Natur og Vand

87 87 55 31
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer