You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Multifunktionel jordfordeling i Skalsådalen

Følg med i projektet om multifunktionel jordfordeling i Skalsådalen mellem Nørbæk, Lindum og Sdr. Onsild. Multifunktionel jordfordeling forkortes MUFJO.

Landbrugsstyrelsen drøfter jordfordeling i området. Det forventes at omkring 65 lodsejere fra Skalsådalen vil deltage og at der kan omfordeles ca. 1.000 ha.

Status og seneste nyt

Januar 2024

Nyhedsbrev 3 - se boksen Nyhedsbreve

Juni 2023

Nyhedsbrev 2 - se boksen Nyhedsbreve

Maj 2023 - Lyt til landskabet

Du kan udforske og få svar på mange spørgsmål på den interaktive hjemmeside: lyttillandskabet.dk.

Siden fortæller om landskab i forandring. 

December 2022

Nyhedsbrev 1 - se boksen Nyhedsbreve 

Kort over området

Kort over Skalsådalen. Rødt: Indsatsområde ”Sdr. Onsild Enge" på ca. 2.100 ha" under LIFE IP Natureman. Gult: Kerneområde for multifunktionel jordfordeling i Skalsådalen på ca. 6.000 ha under MUFJO.

Om projektet

Landbrugsstyrelsen har den 4. januar 2022 givet endeligt samtykke til en multifunktionel jordfordeling i Skalsådalen - se kortet i en anden udgave her.

Fristen for gennemførelse af jordfordelingen er den 4. januar 2024.

Det er sket på baggrund af en vurdering af projektet og efter lodsejersamtaler for at undersøge projektets gennemførlighed. Deltagelse i jordfordeling er frivillig og skal tilgodese både:

 • Landbrug
 • Natur
 • Drikkevand,
 • Vandmiljø
 • Økologi
 • Klima
 • Rekreative muligheder
 • Landdistriktsudvikling

Formålet med projektet i Skalsådalen 

 • beskytte og fremme værdifuld natur
 • beskytte grundvandet
 • reducere klimabelastningen fra dyrkning af lavbundsarealer
 • forbedre oplevelsesmulighederne i ådalen til glæde for lokal- og friluftsfolk.

Naturstyrelsen Himmerland er projektleder. Denne multifunktionelle jordfordeling, omfatter arealer i Viborg, Mariagerfjord og Randers kommuner.

Interesseret i at bytte jord

Hvis du er interesseret i at bytte/sælge/købe jord, er du velkommen til at kontakte Jens Berge Laursen på mail jenlau@lbst.dk eller tlf. 21 34 17 21. 

Forskning og samskabelse

Multifunktionel jordfordeling skal, som værktøj, bidrage til at indfri de visioner, som borgerne sammen sætter for ådalen.

Forskningsprojektet Lokale Landvindinger

Tre antropologer og en landskabsplanlægger fra Københavns Universitet undersøger den nuværende brug af landskabet og ønsker til fremtidens landskab i Skalsådalen.

Om forskningsprojektet

 • sætter spot på, hvordan nutidens krav til et multifunktionelt landskab kan samtænkes med nye landskabsfortællinger.
 • gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen Himmerland, Viborg, Randers og Mariagerfjord Kommuner i regi af LIFE IP Natureman.
 • er finansieret af Veluxfonden.

Forskningsprojektet har udgivet policy brief om en ny jordreform i Danmark. Forskerne har 5 anbefalinger, der er udviklet med afsæt i interviews og feltobservationer hos lodsejere i Skals å og Nørreådalen. 

Fotos fra fotokonkurrencen

1. Carsten Kritter Christensen.

1. Carsten Kritter Christensen.

Fotos fra borgermødet på Onsild Idrætsefterskole 30. november 2021

Samarbejdspartnere

Logoer for Københavns Universitet, Natureman, LifeIP, Natura 2000, Velux Fonden, Mariagerfjord kommune, Randers kommune, Miljøministeriet og Viborg Kommune

Kontakt personer