You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Løgstrup

Her finder du oplysninger om Løgstrup.

Løgstrup ligger nær Hjarbæk Fjord, ca. 10 km fra Viborg. Det er en moderne, hyggelig og tryg by med gode fællesskaber for alle aldersgrupper. I Løgstrup er der vuggestue, dagplejere, børnehave, skole 0-9 kl., SFO, fritidsklub og ungdomsklub. Løgstrup Multipark har bl.a. petanquebaner, kunstgræsmultibane og skaterområde. Løgstrup-Hallen består af en sportshal og en minihal samt et fitnesscenter. Løgstrup har gode dagligvare - og specialbutikker, mange erhvervsdrivende samt gode servicetilbud bl.a. lægehus og kirkekontor i Sognegården. Der er et velfungerende foreningsliv med mange tilbud om aktiviteter og oplevelser. Igennem byen går Himmerlandsstien, der er en populær gå-, løbe- og cykelsti. Løgstrup har en god trafikal beliggenhed ud til A 26 og adgang til kollektiv trafik.

Kort over byen