You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Bliv social- og sundhedsassistent

Tag en uddannelse med ansvar for at koordinere og udføre grundlæggende sygepleje og omsorg for borgere. Du kommer til at arbejde med pleje, rehabilitering og medicinering i samarbejde med andre faggrupper.

Som social- og sundhedsassistentelev kommer du hver dag tæt på mennesker, der har brug for pleje og omsorg.

Du får ansvar for både at koordinere og udføre opgaver inden for grundlæggende pleje og rehabilitering af borgeren. Du kommer også til at arbejde sammen med andre faggrupper, for eksempel sygeplejersker og social- og sundhedshjælpere, ergo- og fysioterapeuter og pædagoger.

Det tætte samarbejde med borgere og pårørende er i fokus, og digitale løsninger, herunder velfærdsteknologi, er en naturlig del af dit arbejdsliv.

Læs mere om uddannelsens til social og- sundhedsassistent.

Din primære opgave er at støtte borgerne i det liv, de ønsker. Du arbejder med mennesker, som har brug for hjælp til at klare hverdagen, fordi de er syge, handicappede eller svækkede.

Ofte vil det være dig, som har ansvaret for at koordinere og udføre nogle af de grundlæggende sygeplejeopgaver. Dermed er det også dig, som er den, der på tætteste hold kan observere forandringer, der skal reageres på.

Du kan være ansvarlig for planlægning af plejeforløb, for eksempel når en borger er blevet udskrevet fra et sygehusophold. Du kan også være den, der sørger for, at der er kontakt til alle relevante instanser rundt om borgeren. Opgaverne kan også være hjælp til personlig pleje, struktur på hverdagen og praktiske opgaver i hjemmet.

Fokus på rehabilitering

I Viborg Kommune har vi fokus på rehabilitering. Vores mål er at borgeren får mulighed for at klare hverdagen selvstændigt så lang tid som muligt. Derfor vil du ofte deltage i planlægningen og udførelsen af genoptræningsprogrammer.

Du vil ofte få en tæt kontakt med dem, du hjælper, og være den, der taler med borgeren om, hvad der er vigtigt i hans eller hendes liv. Du er professionel med hjertet.

Der er mange steder, du kan arbejde som social- og sundhedsassistent. Det kan fx være:

 • På plejecentre for fysisk og psykisk handicappede
 • På sygehuse
 • I psykiatrien
 • I kommunale hjemmeplejeordninger og genoptræningsenheder
 • I private (vikar-)bureauer

Uanset hvor du arbejder, får du en arbejdsdag, hvor du har stor betydning for andre menneskers liv.

Uddannelsen består typisk af:

 • et grundforløb på en erhvervsskole
 • et hovedforløb, der veksler mellem oplæringsperioder og skoleforløb.

Uddannelsen kan variere i længde og indhold, alt efter hvilken baggrund, du har, men fælles for alle er, at uddannelsen afsluttes med en eksamen og et uddannelsesbevis.

Se en oversigt over uddannelsens opbygning her.

Oplæring

Du lærer, hvordan du arbejder med borgere med fysiske og/eller psykiske lidelser. Både på uddannelsen og på arbejdspladsen er der fokus på sygepleje, forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og hygiejne. Du får masser af ansvar for opgaver og koordination mellem teams.

Du skal have bestået et grundforløb på en Social- og sundhedsskole for at starte på uddannelse til social- og sundhedsassistent.

Se mere om adgangskrav til social- og sundhedsassistentuddannelsen her.

Du kan tage uddannelsen som social- og sundhedsassistent på Social- og sundhedsskolen i Skive og Viborg.

Du får løn under hele uddannelsen fra grundforløb til uddannelsens afslutning jf. FOA's overenskomst.

Over 25 år

Er du over 25 år ved uddannelsens start, har du mulighed for at søge om voksenelevløn, hvis du har relevant erhvervserfaring.

Kontakt uddannelseskonsulenterne for yderligere spørgsmål.

Når du vil søge ind som social- og sundhedsassistentelev, skal du søge om det to forskellige steder.

 1. Du skal søge om optagelse på Social- og sundhedsskolen via optagelse.dk
 2. Du skal søge elevstillingen på viborg.dk

Viborg Kommune ansætter social- og sundhedsassistentelever på grundforløb 2, hovedforløb og merit 3 gange om året.

Grundforløb 2

Søger du på Social- og sundhedsassistent, Grundforløb 2 er der optag med start:

Januar 2024
Ansøgningsfrist 1. november 2023.

Juli 2024
Ansøgningsfrist 1. maj 2024.

Oktober 2024
Ansøgningsfrist 1. august 2024.

Hovedforløb

Har du Grundforløb 2 og søger ind på Social- og sundhedsassistent, hovedforløb er der optag med start:

April 2024
Ansøgningsfrist 1. februar 2024.

August 2024
Ansøgningsfrist 1. juni 2024.

December 2024
Ansøgningsfrist 1. oktober 2024.

Merit

Er du uddannet social- og sundhedshjælper og ønsker at starte som meritelev på social- og sundhedsassistentuddannelsen, er der start:

Januar 2024
Ansøgningsfrist 1. november 2023.

Juli 2024
Ansøgningsfrist 1. maj 2024.

Oktober 2024
Ansøgningsfrist 1. august 2024.

Når du bliver ansat som social- og sundhedsassistentelev i Viborg Kommune, har vi en række fordele til dig:

 1. Du får løn under hele uddannelsen til social- og sundhedsassistent.
 2. Du kommer hurtigt ud i arbejdslivet. Uddannelsen består af skole og oplæring og tager 2 år og 10 måneder.
 3. Du bliver en del af en elevgruppe på uddannelsen og af et team af kolleger på tværs af faggrupper på arbejdspladsen. Her vil du få en oplæringsvejleder, som er der for at støtte dig i din faglige og personlige udvikling.
 4. Du har mange muligheder for at videre- og efteruddanne dig, når du er færdiguddannet. Du kan f.eks. gå videre på mellemlange videregående professionsuddannelser. Mens du er under oplæring, får du også tilbudt kompetenceudvikling på jobbet.

Bonusfordel

Du kommer tæt på mennesker, der har brug for pleje og omsorg i en branche, der hele tiden er i udvikling og forandring.

Lucia og Noah fortæller om at være SoSu-elev

Tryghed til samtaler

Kontakt

Susanne Aas

Uddannelseskonsulent

Sygeplejeuddannelsen og psykiatridelen på SSA-uddannelsen.

Tlf: 87 87 60 57

Mette Brøndum Mouritsen

Uddannelseskonsulent

Tlf: 21 36 65 13