You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Borgervejlederen er din guide igennem systemet

Borgervejlederen i Viborg Kommune kan hjælpe dig, hvis du har svært ved at finde rundt i regler eller forstå en afgørelse. Hun kan også hjælpe med at skabe sammenhæng og overblik over dine sager - eller guide dig, hvis du ikke ved, hvor eller hvordan du skal henvende dig for at komme videre med din sag.

Vi ansætter ny borgervejleder

Vores dygtige borgervejleder har søgt nye udfordringer, og vi er i gang med at finde hendes afløser.

Indtil da er du velkommen til at ringe på tlf. 87 87 87 87, hvis du brug for hjælp fra borgervejlederen.

Har du en igangværende sag og brug for hjælp, bedes du ligeledes kontakte os på 87 87 87 87.

Telefonen er åben:

Mandag 8-15.30
Tirsdag 8-17
Onsdag 8-15.30
Torsdag 8-17
Fredag 8-13.30

Hvad er borgervejledning?

Borgervejledning er et gratis tilbud til borgere og virksomheder i Viborg Kommune.

Formålet er at formidle kontakt og styrke dialogen mellem dig og de forskellige afdelinger i kommunen.

Du har mulighed for at henvende dig, hvis du oplever, at det er svært at finde rundt i reglerne og vores system. Du kan også henvende dig, hvis du har brug for hjælp til at forstå information eller afgørelser fra os. Eller hvis du ønsker vejledning om dine klagemuligheder.

Borgervejlederen kan desuden hjælpe dig med at skabe sammenhæng og overblik over dine sager.

Borgervejlederen er dit bindeled til Viborg Kommune.

 

  • ikke ved, hvor du skal henvende dig med et spørgsmål eller en klage
  • har svært ved at forstå information eller afgørelser fra os
  • ønsker vejledning om klagemuligheder i forhold til vores sagsbehandling, medarbejdernes optræden eller den praktiske opgaveløsning
  • har brug for hjælp til at få sammenhæng og overblik over dine sager
  • ikke kan finde rette sagsbehandler, afdeling eller kontor

  • lave konkret sagsbehandling eller behandle din klage over f.eks. sagsbehandlingstid, personalets optræden, politiske beslutninger m.m.
  • vurdere det faglige indhold i en afgørelse
  • lave en myndighedsafgørelse eller træffe en beslutning for dig
  • hjælpe med sager om ansættelsesforhold