You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Borgervejlederen er din guide igennem systemet

Borgervejlederen i Viborg Kommune kan hjælpe dig, hvis du har svært ved at finde rundt i regler eller forstå en afgørelse. Hun kan også hjælpe med at skabe sammenhæng og overblik over dine sager - eller guide dig, hvis du ikke ved, hvor eller hvordan du skal henvende dig for at komme videre med din sag.

Din Borgervejleder hedder...

Vores dygtige Borgervejleder har fået nyt job. Vi er i fuld sving med at ansætte hendes afløser. Så snart det er faldet på plads, vil siden her blive opdateret med kontaktoplysninger og billede.

Indtil da kan vi tilbyde dig telefonisk vejledning og hjælp. Ring til Borgerservice på 87 87 87 47 i tidsrummet:

Mandag - onsdag: 08.00-15.30
Torsdag: 08.00-17.00
Fredag: 08.00-13.30

Hvad er Borgervejledning?

Borgervejledning er et gratis tilbud til borgere og virksomheder i Viborg Kommune.

Formålet er at formidle kontakt og styrke dialogen mellem dig og de forskellige afdelinger i kommunen.

Du har mulighed for at henvende dig, hvis du oplever, at det er svært at finde rundt i reglerne og vores system. Du kan også henvende dig, hvis du har brug for hjælp til at forstå information eller afgørelser fra os. Eller hvis du ønsker vejledning om dine klagemuligheder.

Borgervejlederen kan desuden hjælpe dig med at skabe sammenhæng og overblik over dine sager.

Borgervejlederen er dit bindeled til Viborg Kommune.