You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Direktionen i Viborg Kommune

Direktionen i Viborg Kommune består af kommunaldirektøren og fem direktører.

Kommunaldirektør Lasse Jacobsen

Kommunaldirektørens område

Tlf: 51 58 48 78
laj@viborg.dk

Link til originalfoto af Lasse Jacobsen


Ansvarsområde:

 • Stabs- og Byrådssekretariatet
 • Kommunikation

Kommunaldirektøren refererer til borgmesteren og er ansvarlig for betjeningen af Økonomi- og erhvervsudvalget samt Byrådet.

Direktør Klaus Christiansen

Beskæftigelse, Økonomi- & Personale

Tlf. 87 87 89 00
klc@viborg.dk

Link til originalfoto af Klaus Christiansen


Ansvarsområde:

 • Arbejdsmarkedsområdet (jobcenter, ydelser, sprogcenter, beskæftigelsestilbud, beskyttet beskæftigelse og Særligt Tilrettelagt Uddannelse mv.)
 • IT og digitalisering
 • Personale og organisation
 • Udbud og indkøb
 • Økonomi

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale er ansvarlig for betjening af Beskæftigelsesudvalget.

Direktør Mette Andreassen

Social, Sundhed & Omsorg

Tlf. 87 87 60 00
mean@viborg.dk

Link til originalfoto af Mette Andreassen


Ansvarsområde:

 • Social (Handicaptilbud, psykiatritilbud og tilbud til socialt udsatte
 • Sundhed (Sundhedscenter Viborg, Madservice Viborg, Genoptræning, Aktivitet og Udvikling, Rehabiliteringscenter og Akutteam)
 • Omsorg (Hjemmepleje- og hverdagsrehabilitering, pleje- og omsorgscentre, Demensenheden Liselund)
 • Visitation Sundhed og Omsorg (myndighed) 

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg er ansvarlig for betjeningen af Social- og Sundhedssudvalget samt Ældre- og Aktivitetsudvalget.

Direktør Søren Jordhøj Aakjær

Børn & Unge

Tlf. 87 87 10 00
sjaa@viborg.dk

Link til originalfoto af Søren Jordhøj Aakjær


Ansvarsområde:

 • Dagtilbud - børnehaver, vuggestuer og dagpleje
 • Klubber
 • Skoler og SFO
 • Familieområdet - dagbehandling, råd og vejledning, forebyggelse, anbringelser, sundhedspleje 
 • Pædagogisk praksis og læring - PPL
 • Tandpleje

Direktøren for Børn & Unge er ansvarlig for betjeningen af Børne- og Ungdomsudvalget samt Landdistriktsudvalget.

Direktør Hans Jørn Laursen

Teknik & Miljø

Tlf: 87 87 55 00
hajl@viborg.dk

Link til originalfoto af Hans Jørn Laursen

Ansvarsområde:

 • Fysisk planlægning (kommuneplan, lokalplan og planadministration)
 • Byfornyelse og områdefornyelser
 • Byggesagsbehandling
 • Trafik
 • Veje
 • Parker
 • Forsyning (affald og genbrug)
 • Natur
 • Miljø
 • Beredskab (fællesskab med Silkeborg Kommune)
 • Kommunale ejendomme

Direktøren for Teknik & Miljø er ansvarlig for betjeningen af Teknisk Udvalg samt Klima- og Miljøudvalget.

Direktør Lars Stentoft

Kultur & Udvikling

Tlf: 87 87 30 00
lkst@viborg.dk

Link til originalfoto af Lars Stentoft


Ansvarsområde:

 • Erhverv og Udvikling
 • Borgerservice
 • Kultur
 • Idræt herunder idrætshaller og udendørs idrætsanlæg
 • Kulturskole
 • Museum
 • Bibliotek
 • Events

Direktøren for Kultur & Udvikling er ansvarlig for betjeningen af Kultur- og Fritidsudvalget.