You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Pressemeddelelse fra 04.12.2023

Viborg Kommune vinder Hygiejneprisen 2023

Rådet for Bedre Hygiejne har netop uddelt rådets årlige hygiejnepris til Viborg Kommunes Hygiejneorganisation. Viborg Kommune fremhæves blandt andet for sin evne til at fastholde fokus på hygiejne.

Hanne Jørgensen, Janne Folden og Kirsten Dalsgaard modtog i dag Hygiejneprisen 2023 på vegne af Hygiejneorganisationen i Viborg Kommune.
Hanne Jørgensen, Janne Folden og Kirsten Dalsgaard modtog i dag Hygiejneprisen 2023 på vegne af Hygiejneorganisationen i Viborg Kommune.

Hvert år konkurrerer virksomheder, kommuner, hospitaler, skoler og mange andre institutioner om årets hygiejnepris. 

En pris, der i 2023 går til Viborg Kommune, hvor 140 hygiejneambassadører og deres arbejdsmiljøledere har sat god hygiejne på dagsordenen i hele kommunen. 

- Der er flere grunde til, at prisen går til netop Viborg Kommune. Blandt andet har Viborg Kommune været gode til at sikre at arbejdet med god hygiejne er forankret i hele organisationen, og at der er et stærkt ledelsesmæssigt fokus på hygiejne, fortæller sekretariatschef for Rådet for Bedre Hygiejne, Lars Münter. 

Han fremhæver samtidig Viborg Kommunes evne til at fastholde opmærksomheden på hygiejne og kommunikere om det på en anderledes måde.  

- Viborg Kommune har været gode til at fastholde fokus på hygiejne også efter Covid-19 pandemien. Derudover har Viborg Kommune i forvejen gjort meget ud af sin sundhedskommunikationen og blandt andet brugt animation til at udbrede vigtigheden af forebyggelse - det skaber en unik inspiration for andre, siger Lars Münter

Liv eller død 

Sammen med kollegerne Hanne Jørgensen og Kirsten Dalsgaard, har sundhedschef i Viborg Kommune, Kristine Stange, været en af de drivende kræfter bag arbejdet. 

Hun glæder sig over prisen, men understreger samtidig, at der er langt vigtigere årsager end priser til at sætte fokus på god hygiejne. 

- God hygiejne handler grundlæggende om, at vi skal passe på hinanden og på de borgere, vi som kommune har ansvar for at hjælpe. Det kan bogstaveligt talt være forskellen mellem liv og død for de svageste borgere, som ofte har et svækket immunforsvar. I forhold til kollegerne handler det om, at en høj bevidsthed om god hygiejne kan være med til at reducere sygefraværet, siger Kristine Stange. 

Hun er derfor heller ikke i tvivl om, at hygiejneindsatsen i Viborg Kommune skal fastholdes, selv om prisen er i hus.  

Fakta om hygiejneorganisationen i Viborg Kommune  

Hygiejneorganisationen har haft stor betydning for at øge bevidstheden om god hygiejne og har ført til en række innovative tiltag, såsom:

  • Viborg Kommunes 140 hygiejneambassadører har gennemgået online-kurser og har adgang til en vidensbank på en fælles Teams-kanal, som løbende bliver opdateret med ny viden og inspirationsmateriale af kommunens hygiejnekoordinatorer. 
  • Der holdes inspirationsmøder og online-cafémøder som en platform til at dele erfaringer og idéer om hygiejneinitiativer. 
  • Der er uddelt muleposer og lavet plakater og skilte for at støtte lokale hygiejneaktiviteter. 
  • Skoler og andre institutioner har deltaget med alt fra instruktionsfilm om toilet- og håndhygiejne til hygiejnequizzer 
  • Dialog med borgere på plejecentre og i dagtilbud har bidraget til at øge bevidstheden om vigtigheden af god hygiejne. 
  • Rådgivning og faglige instrukser til arbejdspladserne om alt fra værnemidler og tøjvask til, hvordan man holder et vigtigt fokus på håndhygiejne for udkørende funktioner 

Yderligere oplysninger

Hanne Jørgensen,
Tlf. / mail: hj1@viborg.dk

Kirsten Dalsgaard,
Tlf. 22192864 / mail: kcla@viborg.dk

Kristinen Stange,
Tlf. 518360 20 / mail: ksta@viborg.dk