You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Virksunddæmningen

Sider under Virksunddæmningen

Slusen, broen og andre oplysninger om dæmningen mellem Virksund og Sundstrup.

Brovagten - tlf. nr. 86 69 71 43 

Slusen kan kaldes på VHF-kanal 12 og 16 i åbningstiden.

Åbning af slusen

Om dagen

Det internationale signalflag N - eller i mangel heraf; nationalflaget - hejst på halv fortop samt en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn.

Uden for faste åbningstider - bestilling tlf. 87 87 53 53

Mod betaling kan du bestille åbning af slusen uden for de faste åbningstider.

Forudbestilling dagen før og indenfor normal arbejdstid, som er

  • mandag - torsdag kl. 07.30 -15.00
  • fredag kl. 07.30 - 12.00

Pris: 400 kr. pr. åbning.

Forudbestilling dagen før og uden for normal arbejdstid.

Pris: 1.000 kr. pr. åbning. 

Se de faste åbningstider (pdf)

Slusens størrelse

Slusen er 30 m lang, 7 m bred og 2,5 m dyb.

Fortøjning

I venstre side af slusen.

Lys og lyd

Hvidt lys for boven og en lang og en kort tone.

For passage af slusen anvendes signaler, som er anbragt ved indsejling til slusen.

Signal / Betydning

  • 1 rødt lys / Slusen er lukket.
  • 1 grøn lys / Indsejling tilladt.

Efter indsejling i slusebassinet skal fartøjer afvente grønt lys fra lanterne ved slusehovederne i styrbords side; først når dette signal gives, må udsejling fra slusen finde sted.

Fredningsbælter

På begge sider af dæmningen er etableret fredningsbælter, der er afgrænset af linjer afmærket med båker, bestående af gule pæle med gule kryds.

Sundstrup havn

Havnen er til brug for fiskerfartøjer og fartøjer, der afventer passage igennem slusen.

Havnen ejers af Viborg Kommune.

Havnekontor og told

Kontakt havnekontor

Telefon 86 69 71 43 og VHF kanal 16 og 12

Kontakt om told

SKAT, toldvejledning - Telefon 72 22 12 12
Læs om told på toldst.dk

Kontakt

Jens Møller Vestergård

Trafik og Veje

Tlf: 87 87 51 15