You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Her kan du se nogle af de mest handicapvenlige naturområder i Viborg Kommune, hvor du kan færdes, selv om du har et mindre handicap.

Slynget åstrækning, mose og fredet naturområde i Ødalen kan opleves fra handicapvenlig og natursti og bro.

Publikumsfaciliteter

Ca. 2,2 km jævn asfaltsti i Ødalen. Ca. 172 meter handicapegnet sti over Mølleåen, 55 m stenmel, 12 m bro og 105 m boardwalk. Bænk og informationstavle kommer senere.

Toiletfaciliteter

Ved Bruunshåb Papfabrik.

Adgang

Parkering ved Bruunshåb Papfabrik eller P-pladser ved start og slut af Ødalen. Desuden adgang fra cykelstien langs Vinkelvej i Bruunshåb over for Bruunshåb Vandværk eller fra Ødalen.


Læs mere om broen i Ødalen her.

Oplevelse: Flot udsigt fra badebroen ud over Tjele Langsø.
Publikumsfaciliteter: Nyt handicapvenligt madpakkehus med handicapvenlig sti ud på badebroen, kan benyttes af kørestolsbrugere, handicapvenlige borde og bænke samt bålplads.
Toiletfaciliteter: Nyt handicaptoilet.
Adgang: Ad Lergravsvej ved Bigum, P-plads.
Læs mere om Bigum Søbad som badested.

Oplevelse: Løvskov med udsigt over mose og vandløb.
Publikumsfaciliteter: Legeplads i løvskov – 60 meter sti af stenmel som adgangsvej, handicapegnet borde/bænkesæt, madpakkehus og bålplads. Desuden adgang til 3,5 km sti belagt med fint grus i skoven.
Toiletfaciliteter: Intet toilet.
Adgang: Skovvejen 56, 8860 Bjerringbro. P-plads ved Plejehjemmet.

Oplevelse: Hede afgræsset med får.
Publikumsfaciliteter: Info-tavle, grusvej.
Toiletfaciliteter: Intet toilet.
Adgang: Ad Borup Hedevej under hovedvej 579 ved Tostrup eller Nr. Borup, Møldrup.
Læs mere om Borup Hede.

Et af kommunens mest kendte naturområder. Læs mere om Hald Sø og Dollerup Bakker.
Der findes handicapfaciliteter følgende steder:

Ravnsbjerg

Fra kiosken i Dollerup går der sti til et godt udsigtspunkt, hvor Hald Sø og Dollerup Bakker kan ses.
Publikumsfaciliteter: Kiosk, borde/bænke-sæt.
Toiletfaciliteter: Handicaptoilet ved kiosken.
Adgang: Ad Ravnsbjergvej ved Dollerup, stor P-plads ved kiosken.

Enebærdalen

Fra parkeringspladsen midt på Inderø går der en sti gennem eg og bøg til kanten af skoven. Her er der udsigt over Enebærdalen og Hald Sø.
Stiens længde: Ca. 750 m t/r.
Publikumsfaciliteter: Info-tavle.
Toiletfaciliteter: Intet toilet.
Adgang: Ved Ravnsbjergvej mellem Dollerup og Gelbro er der P-plads.

Non Mølle og Skytteholmen

Stien fra Non Mølle mod Skytteholmen går langs en kanal, som har forsynet den gamle mølle med vand. På den anden side af stien ligger Non Mølle dambrug. Over stien lukker elletræernes kroner sig. Der er et rigt fugleliv i området, og man kan være heldig at høre sortspætten eller se isfuglen.
Stiens længde: Ca. 1600 m t/r.
Publikumsfaciliteter: Bænke og info-tavle.
Toiletfaciliteter: Intet handicaptoilet.
Adgang: Fra Vejlevej v. Non Mølle og fra Herningvej (den første grusvej til højre fra Vejlevej).

Oplevelser: Stenmelsbelagt cykelsti på i alt 69 km. Læs mere om Himmerlandsstien.
Der findes handicapegnede rastepladser følgende steder:

Skringstrup
Publikumsfaciliteter: Rasteplads med shelters og handicapegnet multtoilet. Bålhus og græsplæne til leg.
Adgang: Herredsvejen 29, 8832 Skals.

Hvam
Publikumsfaciliteter:Rasteplads med bålhytte, handicapegnede borde, adgang ad stenmelssti.
Adgang: Gl. Viborgvej 39, 9620 Ålestrup.

Møldrup
Publikumsfaciliteter: Madpakkehus og bålplads med niveaufri adgang samt borde/bænkesæt.
Adgang: Jernbanegade 5, 9632 Møldrup.

Skals
Publikumsfaciliteter: Bålplads med fast belægning rundt om samt borde/bænkesæt.
Adgang: Kærvej 12, 8832 Skals.

Løgstrup
Publikumsfaciliteter: Madpakkehus med niveaufri adgang samt borde/bænkesæt.
Adgang: Fra Himmerlandsstien.

Kølsen
Publikumsfaciliteter: Rasteplads med borde/bænkesæt, P-plads og 500 meter til udmundingen af Skals Å ad Himmerlandsstien.
Adgang: Fra Himmerlandsstien eller Brunbankevej 64, 8831 Løgstrup.

Oplevelse: Blandet løv-nåleskov ved Viborg, åbne områder med sø og mose.

Publikumsfaciliteter: Stenmelsbelagt rasteplads med handicapegnede borde-bænke.
Adgang: Fra Himmerlandsstien.

Publikumsfaciliteter: Handicapegnet stenmelssti ved sø ca. 80 meter, borde/bænkesæt og grillfaciliteter.
Adgang: P-plads indkørsel ved Kirkebækvej 132, 8800 Viborg.

Oplevelser: I den naturskønne Skals Ådal ved Hvolris findes rester af stenalderens grave, bronzealderens offerskikke og middelalderens kogekunst. På bakkeskråningerne har man rekonstrueret jernalderens huse. En natursti leder mellem fortidsminder og arkæologiske udgravninger. Herfra er der god udsigt over ådalen.
Stiens længde t/r:Ca. 750 m.
Publikumsfaciliteter: Udstilling, info-tavler og sti.
Toiletfaciliteter: Handicaptoilet findes i udstillingsbygningen i dennes åbningstid.
Adgang: Fra rute 13 ved Bjerregrav leder skilte til stedet.
Læs mere om Hvolris.

Oplevelser: Restaureret helligkilde.
Publikumsfaciliteter: Info-tavle.
Toiletfaciliteter: Intet toilet.
Adgang: Fra Kildevej i Karup by, åben i dagtimerne. Adgang ad græssti, som er blød i regnvejr.

Oplevelser: Flot landskab kan opleves fra handicapegnet sti, hvorfra der er en storslået udsigt over et område med lyng, tørvemose, skov og sø.
Publikumsfaciliteter: 400 meter handicapegnet sti i stenmel. Borde/bænke ved P-pladsen og for enden af stien samt 1 bænk med ryglæn halvvejs på stien. Informationstavle.
Toiletfaciliteter: Intet toilet.
Adgang: Fra Århusvej køres mod Viborg Flyveplads ad Vedsøvej, til vejen ender ved P-pladsen.
Læs mere om Vedsø.

Kontakt

Rune Rauff Schultz

Tlf: 87 87 55 54