You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg Naturpark

Sider under Viborg Naturpark

Naturparken består af flere naturskønne arealer rundt om Viborg by. Det er primært kommune og stat, der ejer arealerne. Det er således ikke et samlet område, som du kender det fra andre naturparker.

Oplevelser i naturparken

Du finder Viborg Naturpark ganske tæt på Viborg by. Her kan du opleve naturen på mange forskellige måder, hvad end det er til fods eller på cykel. 

Se vandreruter, cykelruter, børneskov og andre oplevelser, som området har at byde på.(pdf)

Du kan også lave din egen rute på det digitale kort på udinaturen.dk

Fokuspunkter for 2020 - 22

Muligheder for dyrehave

Klima- og Miljøudvalget er i gang med at undersøge mulighederne for en dyrehave tæt på Viborg.

Naturforbedringer

Der er fokus på kommunens egne arealer og der arbejdes med udgangspunkt i projekt Vildere Viborg.

Som haveejer kan du finde forslag til forbedringer i din egen have i hæftet Naturen i din have. (pdf) 

Stier og adgang

Viborg Kommune etablerer i 2022 to nye vandre og cykelruter: Arnbjergruten og Vandmølleruten (link kommer). Ruterne er lavet på initiativ af frivillige i Viborg Naturpark forum.

Istidsruter og tårne

En gruppe af frivillige undersøger mulighederne for at bygge et istidstårn eller etablere en istidsrute. Formålet er at synliggøre geologien omkring Viborg.

"Det blågrønne Ø"

Viborg Naturpark ligger som en grøn ring rundt om Viborg by. Ringen gennemskæres af et blåt bånd, bestående af de mange søer og vandløb i området. Det er heraf navnet "Det blågrønne Ø" er opstået.

Centralt øst for Viborg ligger Asmild og Klostermarken, hvor det er muligt at gå en tur en af de mange vandreruter.

Download folderen og se et kort over vandreruter i Asmild og Klostermarken.

Andre naturområder, der kan fremhæves i Viborg Naturpark området er f.eks.:

 • Undalslund
 • Skrikes Plantage
 • Nørreåen
 • Viborg Søerne
 • Granadaskoven
 • Nørremølle Enge.

Viborg Naturparks strategi

Viborg Naturpark har en strategi med vision, målsætninger og indsatsområder. (pdf)

Strategien blev formuleret i 2015 på baggrund af en række workshops. Her deltog mange borgere, lodsejere, foreninger og organisationer.

Vi tager stadig afsæt i strategien. Flere indsatsområder fra strategien er blevet afløst af endnu større emner. Det omfatter blandt andet:

 • Natur og Parkplaner
 • Vildere Viborg
 • Muligheder for dyrepark
 • Naturnationalparker og fredninger

De grønne arealer omkring Viborg by kalder vi Viborg Naturpark. Naturparkens arealer er som er offentlig tilgængelige og velegner sig til aktiviteter og arrangementer, som gerne må foregå i naturen.

Hvis du som forening har lyst til at lave aktiviteter og arrangementer, der har naturen i fokus, er denne netværksgruppe god. Her får i sammen med andre foreninger muligheden for at arbejde sammen på tværs og drage god nytte af hinanden.

Kontakt os, hvis du vil høre mere: naturpark@viborg.dk

En vildere have er god for naturen, for naturen mangler simpelthen plads og vilkår, hvor den kan folde sig ud. I en pænt luget have med lange lige rækker af salat og kartofler omgivet af en prægtig grøn græsplæne er der meget begrænset plads til de vilde planter og dyr, der hidtil har været mange af i Danmark.

Ved hjælp af simple tiltag kan man ændre en smule på, hvordan vi indretter og plejer haven eller dele af den. Derved kan der opstå gode levemuligheder for mange af de vigtige vilde dyr og planter, der ellers er trængte i naturen.

Ét skridt af gangen

Du kan bruge hæftet, "Naturen i din have" til inspiration for, hvordan du kan indrette din have lidt vildere, så der bliver plads til en mangfoldighed af liv – og så du kan opleve, hvordan naturen udfolder sig, når du giver den mulighed for det.

Du kan starte i et hjørne af din have, i et par krukker eller en altankasse. Hvis du starter rigtigt, er det overaskende nemt at give rum til en lang række forskellige danske dyr og planter. Og måske bliver havearbejdet lettere.

Viborg Naturpark har en naturgruppe, der sætter fokus på de muligheder, vi har, for at styrke naturen i naturparkområdet.

Gruppens indsatsområder i 2021 er:

 • Naturforbedring af kommunens arealer
 • Etablering af en dyrepark

Hvis du har lyst til at være med i naturgruppen, eller vil du høre mere, kan du skrive til os på mail: naturpark@viborg.dk

Vi vil gerne opstarte en gruppe, der har til formål at styrke det gode samarbejde mellem naturparkprojektet, jordejere og Viborg Kommune.

Kontakt os gerne, hvis du vil være med, eller hvis du bare gerne vil høre mere om samarbejdet: naturpark@viborg.dk

Lodsejersamarbejdets temaer i 2021:

 • Planlægge et offentligt møde evt. i form af en lodsejervandring 

Tidligere har vi med stor succes afholdt møder, hvor der blev orienteret om det fælles samarbejde i Viborg Naturpark, og hvor vi fik besøg af oplægsholdere fra f.eks. Naturpark Randers Fjord.

Gruppen og Viborg Kommune samarbejder med Landboforeningen Midtjylland.

Kunne det være en mulighed at se landskabet lidt fra oven? Vil et tårn - placeret det rigtige sted - give et udsyn over landskabet, så istidens spor kan formidles? Og kan det overhovedet lade sig gøre?

Denne mindre gruppe af entusiaster brænder for at formidle istiden og landskabet omkring Viborg og Hald sø. I 2021 arbejder gruppen videre med at undersøge mulighederne, og med at skitsere et projekt. 

Hvis du har lyst til at være med i naturgruppen, eller ønsker at høre mere, så skriv til os på mail: naturpark@viborg.dk

Her arbejdes der med stier, tilgængelighed og andre faciliteter.

Sti-gruppens temaer i 2021:

 • Kultursti ifm. Skabermølle, Søndermølle og Åle mølle
 • Sti mellem Arnbjerg og Søndersø
 • Vandmøller langs Nørreåen 

Hvis du lyst til at være med i projektgruppen, eller bare gerne vil høre mere, så skriv til os på mail: naturpark@viborg.dk.

Kontakt

Rune Rauff Schultz

Tlf: 87 87 55 54