You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vi tilbyder pasning af børn i alderen 0-6 år.

Skriv dit barn op til dagtilbud
Når dit barn har fået et cpr.-nummer, kan du booke plads i dagtilbud. Det er muligt at booke flere år frem.
Tilsyn i dagtilbud
Viborg Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle dagtilbud, hvori der indgår kommunal finansiering.
Priser for dagtilbud
Her finder du priserne for de kommunale dagplejer, vuggestuer og børnehaver, samt gældende regler for søskendetilskud.
Garderobe i en børnehave
Dagpleje, vuggestue og børnehave
I Viborg Kommune er kommunens vuggestuer og børnehaver organiseret i børnehuse.
Pige, der sidder på en klud på gulvet
Selvejende dagtilbud
Du kan vælge at få dit barn passet i en selvejende institution.
Vuggestuebørn, der kigger på et blad, som ligger i en sandkasse
Private dagtilbud og pasningsordninger
Du har mulighed for at vælge private dagtilbud eller pasningsordninger til dit barn, fra dit barn er 24 uger gammel.
Kombination af kommunale dagtilbud og privat pasningsordning
Læs mere om muligheden for at benytte kombinationstilbud.
Økonomisk friplads til dagtilbud
Din husstands samlede indkomst afgør, om du kan få tilskud til dagtilbud eller fuld økonomisk friplads.
Ferie og lukkedage i dagtilbud
Se, hvornår der er lukkedage og sampasning i dagtilbud.
Frokostordning i vuggestuer og børnehaver
Viborg Kommune tilbyder et frokostmåltid i de vuggestuer og børnehaver, der ønsker det.
To børn, der er på tur med børnehaven
Deltidspladser i dagpleje, vuggestue og børnehave
Se, hvordan du søger deltidsplads til dit barn i vores dagpleje, vuggestue og børnehave.
Legetøjslastbil og skovl, der ligger i sandkasse
Børneorlov fra dagtilbud
Se, hvordan du kan søge orlov til dit barn fra et dagtilbud.
tre kvinder, der smiler
Dagtilbudsbestyrelsen
Få viden om, hvad en dagtilbudsbestyrelse laver.

14.000 børn og unge er Grønne Sammen

Se mere på Grønne Sammens hjemmeside