You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Dagtilbudsbestyrelsen i område Nord

Område Nord dækker dagplejen og børnehuse i Skals, Møldrup, Løgstrup og den nordlige del af Viborg.

Medlemmer af dagtilbudsbestyrelsen i område Nord

Navn

Repræsenterer

Mail

Telefon

Morten Møller Andersen
(formand)

Skovbørnehaven Fredly

morten85andersen@gmail.com

20 77 55 71

Johan Ingerslev Bjerremand
(næstformand)

Engelsborg Børnehus

johan@bjerremand.com

51 16 91 67

Mette Bunk Brink

Børnehuset Lupinmarken

mettebunkbrink@gmail.com 

29 72 18 78

Line Mai Julius

Skals Børnehus

frujulius@live.dk

23 23 53 51

Mie Skoutrup Jensen

Vestbyens børnehus

227304@via.dk

31 32 15 63

Anne Rødkær Christensen

Dagplejen

ac@skals-el.dk

22 42 62 16

Annette Juhl Jeppesen

Løgstrup Børnehus

annette6710@hotmail.com

20 97 62 67   

Simon Godthåb

Naturbørnehaven Hejlskovgaard

simon_godthaab@hotmail.com

21 65 77 07

Vakant

Møldrup Børnehus

Jane Bech

Dagplejerne

jane6838@viborgskoler.dk

20 66 97 62

Vakant

Medarbejderne i område Nord børnehusene

Lise Bech Madsen

Lederne i område Nord

lbm@viborg.dk

87 87 12 69

Vivi Vraa

Områdeleder

vv@viborg.dk

30 56 84 79

Visioner og mål for områdebestyrelsen i Område Nord

  • Områdebestyrelsen i område NORD vil være med til at gøre en forskel for dagtilbud 0 – 6 år.
  • Områdebestyrelsen arbejder for at Område Nord som område skal være et af Viborg kommunes fyrtårne indenfor dagtilbudsområdet. Bestyrelsen samarbejder målrettet med lederteam, medarbejderne via MED systemet og personaleforum for dagplejen, samt forældrerådene i dagpleje og børnehuse om kontinuerligt, at udvikle vores principper og redskaber så de er tidssvarende.
  • Områdebestyrelsen ønsker aktivt at holde Viborg Kommunes beslutningstagere fast på de visioner de har opstillet i ’Lys i øjnene’, som skal sikre at børnenes tryghed og udvikling er i fokus. Det gør vi bl.a. ved en løbende konstruktiv skriftlig og mundtlig dialog med politikerne om de beslutninger, de træffer på vores børns vegne. Kort sagt arbejder vi i områdebestyrelsen på at sikre høj kvalitet og den rød tråd i de politiske tiltag der sker på 0 – 6 års området.
  • Områdebestyrelsen vil sikre et højt niveau for formidlingen af information til forældre med børn i Område Nord, så de føler sig velorienteret om det, der foregår på deres og deres børns vegne, i områdebestyrelsen
  • Det vil vi bl.a. sikre ved at udsende på børnenettet, kontaktoplysninger med billede i de enheder, man repræsenterer.
  • Områdebestyrelsen vil, i så stort omfang det er muligt, bidrage til at skabe en økonomisk bæredygtighed i området og arbejde for at sikre den bedst mulige kvalitet under hensyn til de muligheder og begrænsninger, som de økonomiske rammer der er gældende på dagtilbudsområdet sætter.
  • Områdebestyrelsen vil tage mål og visioner op til drøftelse og revision løbende.