You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Dagtilbudsbestyrelsen i område Nord

Område Nord dækker dagplejen og børnehuse i Skals, Møldrup, Løgstrup og den nordlige del af Viborg.

Medlemmer af dagtilbudsbestyrelsen i område Nord

Navn

Repræsenterer

Mail

Telefon

Louise Bach Jørgensen
(formand)

Skals Børnehus

lmbach82@hotmail.com

28 51 31 42

Kamilla Astrup
(næstformand)

Børnehuset Lupinmarken

kamillaoutrup@yahoo.com

22 15 18 67

Helle Mikkelsen

Engelsborg Børnehus

helleviborg@hotmail.com

30 29 92 91

Nicole Gjanderup Olsen

Vestbyens børnehus

Nicole_olsendk@yahoo.dk

61 39 46 77

Mette Ingemann Pedersen

Møldrup Børnehus

metteingemann1992@gamil.com

26 89 10 67

Mie Uldahl Faurskov

Møldrup Børnehus – afdeling Hejlskovgaard

miefauerskov@hotmail.com

21 57 56 81

Eva Nørskov Olesen

Skals Børnehus - afd. Fredly

eva1992@outlook.dk

28 55 68 62

Annette Juhl Jeppesen

Løgstrup Børnehus

annette6710@hotmail.com

20 97 62 67   

Anne Rødkær Christensen

Dagplejen

ac@skals-el.dk

22 42 62 16

Jane Bech

Dagplejerne

jane6838@viborgskoler.dk

20 66 97 62

Birgitte Rind

Medarbejderne i område Nord børnehusene

Birg292i@viborgskoler.dk

40 12 62 38

Lise Bech Madsen

Lederne i område Nord

lbm@viborg.dk

87 87 12 69

Vivi Vraa

Områdeleder

vv@viborg.dk

30 56 84 79

Visioner og mål for områdebestyrelsen i Område Nord

  • Områdebestyrelsen i område NORD vil være med til at gøre en forskel for dagtilbud 0 – 6 år.
  • Områdebestyrelsen arbejder for at Område Nord som område skal være et af Viborg kommunes fyrtårne indenfor dagtilbudsområdet. Bestyrelsen samarbejder målrettet med lederteam, medarbejderne via MED systemet og personaleforum for dagplejen, samt forældrerådene i dagpleje og børnehuse om kontinuerligt, at udvikle vores principper og redskaber så de er tidssvarende.
  • Områdebestyrelsen ønsker aktivt at holde Viborg Kommunes beslutningstagere fast på de visioner de har opstillet i ’Lys i øjnene’, som skal sikre at børnenes tryghed og udvikling er i fokus. Det gør vi bl.a. ved en løbende konstruktiv skriftlig og mundtlig dialog med politikerne om de beslutninger, de træffer på vores børns vegne. Kort sagt arbejder vi i områdebestyrelsen på at sikre høj kvalitet og den rød tråd i de politiske tiltag der sker på 0 – 6 års området.
  • Områdebestyrelsen vil sikre et højt niveau for formidlingen af information til forældre med børn i Område Nord, så de føler sig velorienteret om det, der foregår på deres og deres børns vegne, i områdebestyrelsen
  • Det vil vi bl.a. sikre ved at udsende på børnenettet, kontaktoplysninger med billede i de enheder, man repræsenterer.
  • Områdebestyrelsen vil, i så stort omfang det er muligt, bidrage til at skabe en økonomisk bæredygtighed i området og arbejde for at sikre den bedst mulige kvalitet under hensyn til de muligheder og begrænsninger, som de økonomiske rammer der er gældende på dagtilbudsområdet sætter.
  • Områdebestyrelsen vil tage mål og visioner op til drøftelse og revision løbende.