You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Dagtilbudsbestyrelsen i område Nord

Område Nord dækker dagplejen og børnehuse i Skals, Møldrup, Løgstrup og den nordlige del af Viborg.

Visioner og mål for områdebestyrelsen i Område Nord

  • Områdebestyrelsen i område Nord vil være med til at gøre en forskel for dagtilbud 0 – 6 år.
  • Områdebestyrelsen arbejder for at Område Nord som område skal være et af Viborg kommunes fyrtårne indenfor dagtilbudsområdet. Bestyrelsen samarbejder målrettet med lederteam, medarbejderne via MED-systemet og personaleforum for dagplejen, samt forældrerådene i dagpleje og børnehuse om kontinuerligt at udvikle vores principper og redskaber, så de er tidssvarende.
  • Områdebestyrelsen ønsker aktivt at holde Viborg Kommunes beslutningstagere fast på de visioner, de har opstillet i ’Lys i øjnene’, som skal sikre at børnenes tryghed og udvikling er i fokus. Det gør vi bl.a. ved en løbende konstruktiv skriftlig og mundtlig dialog med politikerne om de beslutninger, de træffer på vores børns vegne. Kort sagt arbejder vi i områdebestyrelsen på at sikre høj kvalitet og den rød tråd i de politiske tiltag der sker på 0 – 6 års området.
  • Områdebestyrelsen vil sikre et højt niveau for formidlingen af information til forældre med børn i område Nord, så de føler sig velorienteret om det, der foregår på deres og deres børns vegne, i områdebestyrelsen
  • Det vil vi bl.a. sikre ved at udsende på Aula, kontaktoplysninger med billede i de enheder, man repræsenterer.
  • Områdebestyrelsen vil, i så stort omfang det er muligt, bidrage til at skabe en økonomisk bæredygtighed i området og arbejde for at sikre den bedst mulige kvalitet under hensyn til de muligheder og begrænsninger, som de økonomiske rammer der er gældende på dagtilbudsområdet sætter.
  • Områdebestyrelsen vil tage mål og visioner op til drøftelse og revision løbende.

Medlemmer af dagtilbudsbestyrelsen i område Nord

Navn

Repræsenterer

Mail

Telefon

Thomas Astrup
(formand)

Børnehuset Lupinmarken

astrup.engen@gmail.com

51 89 56 65

Helle Mikkelsen
(næstformand)

Engelsborg Børnehus

helleviborg@hotmail.com

30 29 92 91

Michael Grove

Skals Børnehus

michael@michaelgrove.dk

21 35 00 73

Eva Nørskov Olesen

Skals Børnehus - afd. Fredly

eva1992@outlook.dk

61 39 46 77

Mette Ingemann Pedersen

Møldrup Børnehus

metteingemann1992@gamil.com

26 89 10 67

Mie Uldahl Faurskov

Møldrup Børnehus – afdeling Hejlskovgaard

miefauerskov@hotmail.com

21 57 56 81

Nicole Gjanderup Olsen

Vestbyens børnehus

Nicole_olsendk@yahoo.dk

28 55 68 62

Stig Brøndum

Løgstrup Børnehus

stigbroendrum@gmail.com

23 32 02 15

Anne Rødkær Christensen

Dagplejen

ac@skals-el.dk

22 42 62 16

Jane Bech

Dagplejerne

jane6838@viborgskoler.dk

20 66 97 62

Birgitte Rind

Medarbejderne i område Nord børnehusene

Birg292i@viborgskoler.dk

40 12 62 38

Lise Bech Madsen

Lederne i område Nord

lbm@viborg.dk

87 87 12 69

Vivi Vraa

Områdeleder

vv@viborg.dk

30 56 84 79