You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Ferie og lukkedage i dagtilbud

Hvis daginstitutionen holder ferielukket, kan dit barn blive passet i en anden institution. Du skal aftale dit barns ferie med institutionen i god tid, så de har bedre mulighed for at planlægge pasningen.

Sampasning

Mange af vores daginstitutioner holder lukket i tre uger om sommeren. På lukkedage stiller vi et alternativt pasningstilbud til rådighed for børn, der har behov for at blive passet. Det aftales mellem institutionerne inden for lokalområdet, hvem der holder åbent for sampasning. 

I 2024 har daginstitutionerne i Viborg Kommune sampasning i ugerne 28, 29 og 30, mens det i 2025 er i ugerne 29, 30 og 31.

Hvad er lukkedage? 

En lukkedag er en almindelig hverdag, hvor et dagtilbud holder helt eller delvist lukket. Almindelige hverdage er alle dage undtagen lørdage, søndage og helligdage. 

  • Lukkedage skal placeres på dage, hvor fremmødet blandt børnene er lavt. I Viborg Kommune definerer vi lavt fremmøde som under 40 pct. af de indskrevne børn. 
  • Det er dage, hvor mange forældre og børn holder fri, og der kun er få børn med behov for pasning. 
  • På lukkedage tilbyder vi alternativ pasning til børn, der har behov for det. 

Den 5. juni (Grundlovsdag) og 24. december (juleaftensdag) holder vores dagtilbud lukket.

 

Ferielukning i dagplejen

Ferielukningen i dagplejen ligger i de samme uger, som kommunens øvrige børnehuse og SFO'er også holder ferielukket i. 

Hvis I har et pasningsbehov i disse uger, vil det stadig være muligt at få sit barn i feriepasning i gæstedagpleje i de tre, ferielukkede uger. Det vil i de fleste tilfælde være ved en anden dagplejer i området end ens egen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes dagplejelederen i dit område. Find dit eget område her, og vælg efterfølgende kontakt og ledelse for at finde dagplejelederen. 

Lukketid i børnehuse

Vi tilstræber at udnytte personaleressourcer bedst muligt. Det kan bl.a. betyde, at i særlige situationer, hvor alle børn er hentet før lukketid, så lukker vi børnehuset.