You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Dagbehandling i Familiecenter Viborg

Som barn, ung og forældre kan du få hjælp af terapeuter og familiebehandlere i Familiecenter Viborg, hvis du har svært ved at få en hverdag til at fungere. Indsatserne ydes efter Servicelovens § 11 og § 52 om hjælp til børn og unge med behov for særlig støtte.

Vi løser forskellige former for rådgivnings-, behandlings- og undersøgelsesopgaver i familier, hvor der er bekymring for et eller flere af børnene ligesom vi også hjælper unge med udfordringer.

Alle de familier og unge, som får hjælp hos os, er forskellige, og det er deres problemer også. Derfor sørger vi for at tilpasse vores indsatser til det enkelte barn, den unge og/eller familien som helhed. 

Sådan får du en henvisning 

Henvisning til vores indsatser sker som udgangspunkt fra Familieafdelingen.

Hvis du allerede er i kontakt med Familieafdelingen, skal du kontakte din rådgiver.

Hvis det er første gang, du henvender dig, skal du kontakte Familieafdelingens Frontteam på telefon 87 87 76 40.

Hvordan foregår det?

Når man bliver tilbudt et forløb hos os, kan der være mange spørgsmål der melder sig, om ”hvad der skal ske”.

Selvom alle forløb er individuelt tilrettelagt, er der alligevel en række fællestræk ved vores forløb. Dette gælder typerne af indsatser, som vi tilbyder, og hvordan forløbene er struktureret. 

Alle vores behandlingsforløb har fokus på at skabe forandring i jeres familie eller for dig som ung, så problemerne kommer til at fylde mindre. Forløbene kan have forskellig længde og hyppighed alt efter, hvor stort behov I har. Vi arbejder på mange forskellige måder og ofte er samtaler en vigtig del af forløbet. Når der er behov for det, kan støtten være mere konkret og gives tæt på jeres families hverdag.

Vi har mange forskellige grupper i Familiecenter Viborg både til børn, unge, forældre og familien som helhed. I grupperne lægger vi vægt på, at dem der er med, kan dele tanker og oplevelser med hinanden og lærer noget ved at være sammen med andre, der har et lignende problem.

Familier, hvor barnet eller den unge bor et andet sted end sammen med sine biologiske forældre, kan få støtte til at være sammen i Familiecenter Viborg. Støtten kan både gives før der er samvær, undervejs og bagefter. Støtten skal hjælpe forældrene, barnet og den unge til at være sammen med hinanden på en god og rar måde.

Når der er i tvivl om, hvad en families problemer handler om, og hvad der kan være svært for børn og forældre i hverdagen, kan vi lave en undersøgelse. I vores undersøgelser af familier beskriver vi altid både samspillet som det ser ud nu, og hvordan vi mener der kan udvikle sig. I nogle af vores undersøgelser beskriver vi også børn og forældre grundigt, så man får en bedre forståelse for dem og deres måde at være sammen på.

Sagerne henvises fra Familieafdelingen. Når en sag er henvist til Familiecenter Viborg drøfter vi den på et visitationsmøde her i huset. Vi afholder visitationsmøde hver 2. uge. Sagen bliver fordelt til en behandler, som kontakter familien og evt. socialrådgiveren med henblik på opstart.

Forud for første møde læser behandleren henvisning og evt. øvrige papirer igennem. Ved første kontakt med jer afklarer vi fokus og rammer for samarbejdet.

I forløbet arbejdes med den/de relevante familiemedlemmer eller ung enten igennem samtaler, pædagogisk støtte eller andre aktiviteter. Vi lægger vægt på at tilpasse indsatsen så den matcher den enkelte. Det vurderes løbende sammen med familien eller den unge, om vi er ”på rette spor” for at sikre, at vi hele tiden gør det der virker.

Skriftlighed

Der laves altid en skriftlig status med beskrivelse af rammer, fokus og hvor langt man er nået. Status formidles til både henviser og familie. Ved længerevarende indsatser laves status hver 3. måned. Enkelte typer sager er undtaget fra statusskrivelser.

Tavshedspligt

Vi arbejder altid under tavshedspligt, så de ting der bliver fortalt i et forløb er fortrolige.

Oplysningspligt

For børn op til 17 år, som har individuelle samtaler gælder der oplysningspligt forud for tavshedspligten. Det betyder, at væsentlige informationer fra samtalerne med barnet skal oplyses forældrene på trods af tavshedspligten.

Underretningspligt

I situationer, hvor ny viden eller akutopståede forhold medvirker til alvorligt skærpet bekymring i sagen har medarbejderne i Familiecenter Viborg underretningspligt, som i disse tilfælde går forud for tavshedspligten.

Når man har nået målet for henvisningen afsluttes sagen. Der holdes afslutning med familien eller den unge og eventuelt henviser.

For yderligere information

Mette Jordan Augustinussen

Team- og programleder, Familie & Netværk

Tlf: 20 48 55 14

Bettina Haldrup Nielsen

Teamleder

Tlf: 21 15 64 29

Eva Rosholm

Teamleder

Tlf: 21 49 59 76