You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Fjernvarme

Her kan du se områder med mulighed for eller krav om fjernvarme.

På kortet kan du se hvilke områder der er tilslutningspligt til fjernvarme. Tilslutningspligten indebærer bl.a. en pligt til at betale et eventuelt tilslutningsbidrag samt til at betale årlige faste afgifter i overensstemmelse med det pågældende selskabs anmeldte priser og betingelser. Du kan få en dispensation fra tilslutningspligten, hvis din ejendom opføres som et lavenergibyggeri.

Husk at indberette ændringer i din ejendoms energiforsyning til BBR, Bygnings- og boligregisteret.

Læs mere om fjernvarme på Energistyrelsens hjemmeside (sparenergi.dk)

Teknik & Miljø - Strategi og Udvikling

87 87 86 01
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer