You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Skimmelsvamp og indeklima

Har du mistanke om skimmelsvamp i din bolig, eller ønsker du hjælp til forebyggelse af skimmelsvamp.

Der kan være mange årsager til helbredsgener ved ophold i en bolig. Udover skimmelsvamp kan f.eks. husstøvmider og radon også give alvorlige helbredsgener.

Du kan selv gøre rigtig meget for at undgå skimmelsvamp i din bolig

Følg disse gode råd i din dagligdag for at undgå skimmelsvamp:

 • Luft ud - især i badeværelse, køkken og soveværelser tre gange dagligt i 10 minutter.
 • Varm din bolig op til 21-22 grader - Hold samme temperatur i alle boligens rum.
 • Gør rent jævnligt.
 • Brug emhætte, udluftning i badeværelset og øvrig mekanisk udluftning - og rengør og vedligehold dem.
 • Luk døren til badeværelset, når du er i bad.
 • Tør ikke tøj i boligen.
 • Få repareret selv små vandskader hurtigst muligt, og få vandskader udtørret hurtigst mulig.
 • Hold 10 cm afstand mellem møbler og kolde ydervægge.
 • Aftør vinduer, hvis der er fugt.

Få flere gode råd på www.skimmel.dk.

Hvornår kan vi hjælpe dig?

Har du problemer med skimmelsvamp i din bolig? Har du fulgt alle gode råd og dermed selv gjort, hvad du kan, for at undgå skimmel i din bolig?

Er du lejer, og mener du din udlejer har ansvaret - for de forhold, som giver problemer med skimmelsvamp i din bolig - så skal du først og fremmest kontakte din udlejer.

Hvis I ikke kan finde en løsning, kan du kontakte kommunen. Kommunen vil komme på tilsyn og vurdere, om der er behov for en nærmere undersøgelse af boligen ved en ekstern rådgiver. Den eksterne rådgiver fastslår, om der er sundhedsfare i boligen og hvilken grad af sundhedsfare, der er tale om. Med baggrund heri tages der stilling til, om boligen kan udbedres, mens du bor der, eller om du skal genhuses.

Det er først og fremmest ejers ansvar, at en ejendom ikke er sundheds- og/eller brandfarlig for personer, der bor eller opholder sig i boligen. Ejeren af ejendommen har også ansvaret for løbende vedligeholdelse af ejendommen.

Når du kontakter os

Vi kan vejlede dig i sager om skimmelsvamp.

Du kan sende en mail til byggeri@viborg.dk, hvor du skal vedhæfte relevante billeder, din adresse og en kort beskrivelse af omfanget.

Hvis du vurderer, at problemet skyldes manglende vedligeholdelse, kan du med fordel også kontakte:

Henvendelse og procedure

Når du henvender dig til kommunen, afklares det, om der er behov for yderligere oplysninger i sagen.

 1. Du skal sende billeder, der viser omfanget af skimmel - med en beskrivelse af væksten.
 2. Der aftales evt. besøg af boligen med lejer.
 3. Besøget udføres visuelt, og der udfærdiges et besøgsnotat.
 4. Hvis kommunen vurderer, at der er behov for flere undersøgelser, bliver det typisk lavet af en ekstern samarbejdspartner, som leverer en rapport med resultatet af undersøgelserne.

  Ved lejeboliger bliver udlejeren inddraget forskellige steder i proceduren, alt efter dialogen.

Når kommunen modtager en anmeldelse om dårlige boligforhold, foretages en konkret vurdering af henvendelsen. Kommunen vurderer omfanget af sundhedsmæssige og/eller brandfarlige forhold, jf. reglerne i byfornyelsesloven. Er der ikke sundhedsfare, men derimod bygningsmæssige forhold, som kan føre til sundhedsfare, så vurderes det i forhold til reglerne i byggeloven.

Reaktionsmuligheder

Afhængig af problemstillingerne er kommunens reaktionsmuligheder:

 • Rådgivning og vejledning.
 • Inddragelse af ekstern samarbejdspartner.
 • Inddragelse af Styrelsen for patientsikkerhed.
 • Påbud til ejeren om at udføre visse arbejder og foranstaltninger.
 • Forbud mod benyttelse af boligen/lokalerne (kondemnering).

Kondemnering kan komme på tale, når der er væsentlig sundhedsfare ved ophold i boligen. Bliver en bolig kondemneret, betyder det, at der gives et forbud mod boligen benyttelses til beboelse, og lejerne tilbydes genhusning.

Byggeri

87 87 52 52
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer

Telefonen er åben: 

Mandag - onsdag:

 9.00 - 14.00

Torsdag:

 9.00 - 17.00

Fredag:

 9.00 - 13.00